Project

General

Profile

Feature #4263 » EIT.json

saen acro, 2020-11-04 17:25

 
1
{
2
"EIT_tables":[
3
{
4
	"sid" : "5",
5
	"table_id" : 80,
6
	"version" : 19,
7
	"last_section_number" : 83,
8
"EIT_sections":[
9

10
{
11
	"number" : 1,
12
	"length" : 111,
13
	"table_id" :80,
14
	"section_length" : 108,
15
	"section_syntax_indicator" :1,
16
	"service_id" :5,
17
	"current_next_indicator" :1,
18
	"version_number" :19,
19
	"section_number" :1,
20
	"last_section_number" :83,
21
	"transport_stream_id" :5300,
22
	"original_network_id" :8292,
23
	"segment_last_section_number" :1,
24
	"segment_last_table_id" :80,
25
"EIT_events":[
26
{
27
		"event_id" :12677,
28
		"start_date" : "2020-11-04",
29
		"start_time" : "17:00:00",
30
		"duration" : "00:20:00",
31
		"running_status" :1,
32
		"running_status_descr" : "not running",
33
		"free_ca_mode" :0,
34
		"descriptors_loop_length" : 81,
35
"EIT_descriptors":[
36

37
{
38
		"tag" :77,
39
		"len" : 81,
40
		"descr" : "Short event descriptor",
41
		"short_evt":{
42
		"language" : "bul",
43
		"name" : "Сладка кухня ",
44
		"text" : "Документално предаване. Документална поредица \/11 епизод\/ "
45
}
46
}]
47
}
48
]
49
},
50
{
51
	"number" : 2,
52
	"length" : 128,
53
	"table_id" :80,
54
	"section_length" : 125,
55
	"section_syntax_indicator" :1,
56
	"service_id" :5,
57
	"current_next_indicator" :1,
58
	"version_number" :19,
59
	"section_number" :2,
60
	"last_section_number" :83,
61
	"transport_stream_id" :5300,
62
	"original_network_id" :8292,
63
	"segment_last_section_number" :2,
64
	"segment_last_table_id" :80,
65
"EIT_events":[
66
{
67
		"event_id" :12678,
68
		"start_date" : "2020-11-04",
69
		"start_time" : "17:20:00",
70
		"duration" : "00:30:00",
71
		"running_status" :1,
72
		"running_status_descr" : "not running",
73
		"free_ca_mode" :0,
74
		"descriptors_loop_length" : 98,
75
"EIT_descriptors":[
76

77
{
78
		"tag" :77,
79
		"len" : 98,
80
		"descr" : "Short event descriptor",
81
		"short_evt":{
82
		"language" : "bul",
83
		"name" : "Най - добрата работа за кучета ",
84
		"text" : "Документално предаване. Документална поредица \/7 епизод\/ "
85
}
86
}]
87
}
88
]
89
},
90
{
91
	"number" : 3,
92
	"length" : 74,
93
	"table_id" :80,
94
	"section_length" : 71,
95
	"section_syntax_indicator" :1,
96
	"service_id" :5,
97
	"current_next_indicator" :1,
98
	"version_number" :19,
99
	"section_number" :3,
100
	"last_section_number" :83,
101
	"transport_stream_id" :5300,
102
	"original_network_id" :8292,
103
	"segment_last_section_number" :3,
104
	"segment_last_table_id" :80,
105
"EIT_events":[
106
{
107
		"event_id" :12679,
108
		"start_date" : "2020-11-04",
109
		"start_time" : "17:50:00",
110
		"duration" : "00:10:00",
111
		"running_status" :1,
112
		"running_status_descr" : "not running",
113
		"free_ca_mode" :0,
114
		"descriptors_loop_length" : 44,
115
"EIT_descriptors":[
116

117
{
118
		"tag" :77,
119
		"len" : 44,
120
		"descr" : "Short event descriptor",
121
		"short_evt":{
122
		"language" : "bul",
123
		"name" : "Лека нощ, деца! ",
124
		"text" : "Даница и приятели "
125
}
126
}]
127
}
128
]
129
},
130
{
131
	"number" : 4,
132
	"length" : 97,
133
	"table_id" :80,
134
	"section_length" : 94,
135
	"section_syntax_indicator" :1,
136
	"service_id" :5,
137
	"current_next_indicator" :1,
138
	"version_number" :19,
139
	"section_number" :4,
140
	"last_section_number" :83,
141
	"transport_stream_id" :5300,
142
	"original_network_id" :8292,
143
	"segment_last_section_number" :4,
144
	"segment_last_table_id" :80,
145
"EIT_events":[
146
{
147
		"event_id" :12680,
148
		"start_date" : "2020-11-04",
149
		"start_time" : "18:00:00",
150
		"duration" : "00:45:00",
151
		"running_status" :1,
152
		"running_status_descr" : "not running",
153
		"free_ca_mode" :0,
154
		"descriptors_loop_length" : 67,
155
"EIT_descriptors":[
156

157
{
158
		"tag" :77,
159
		"len" : 67,
160
		"descr" : "Short event descriptor",
161
		"short_evt":{
162
		"language" : "bul",
163
		"name" : "Господин Селфридж ",
164
		"text" : "Сериал. Сериен тв филм \/6 епизод\/ (12) "
165
}
166
}]
167
}
168
]
169
},
170
{
171
	"number" : 5,
172
	"length" : 108,
173
	"table_id" :80,
174
	"section_length" : 105,
175
	"section_syntax_indicator" :1,
176
	"service_id" :5,
177
	"current_next_indicator" :1,
178
	"version_number" :19,
179
	"section_number" :5,
180
	"last_section_number" :83,
181
	"transport_stream_id" :5300,
182
	"original_network_id" :8292,
183
	"segment_last_section_number" :5,
184
	"segment_last_table_id" :80,
185
"EIT_events":[
186
{
187
		"event_id" :12681,
188
		"start_date" : "2020-11-04",
189
		"start_time" : "18:45:00",
190
		"duration" : "00:45:00",
191
		"running_status" :1,
192
		"running_status_descr" : "not running",
193
		"free_ca_mode" :0,
194
		"descriptors_loop_length" : 78,
195
"EIT_descriptors":[
196

197
{
198
		"tag" :77,
199
		"len" : 78,
200
		"descr" : "Short event descriptor",
201
		"short_evt":{
202
		"language" : "bul",
203
		"name" : "Младият Върколак ",
204
		"text" : "Сериал. Сериен тв филм \/пети сезон, 5 епизод\/ (12) "
205
}
206
}]
207
}
208
]
209
},
210
{
211
	"number" : 6,
212
	"length" : 87,
213
	"table_id" :80,
214
	"section_length" : 84,
215
	"section_syntax_indicator" :1,
216
	"service_id" :5,
217
	"current_next_indicator" :1,
218
	"version_number" :19,
219
	"section_number" :6,
220
	"last_section_number" :83,
221
	"transport_stream_id" :5300,
222
	"original_network_id" :8292,
223
	"segment_last_section_number" :6,
224
	"segment_last_table_id" :80,
225
"EIT_events":[
226
{
227
		"event_id" :12682,
228
		"start_date" : "2020-11-04",
229
		"start_time" : "19:30:00",
230
		"duration" : "01:00:00",
231
		"running_status" :1,
232
		"running_status_descr" : "not running",
233
		"free_ca_mode" :0,
234
		"descriptors_loop_length" : 57,
235
"EIT_descriptors":[
236

237
{
238
		"tag" :77,
239
		"len" : 57,
240
		"descr" : "Short event descriptor",
241
		"short_evt":{
242
		"language" : "bul",
243
		"name" : "Смяна на местата ",
244
		"text" : "Телевизионно шоу. Семейно шоу "
245
}
246
}]
247
}
248
]
249
},
250
{
251
	"number" : 7,
252
	"length" : 129,
253
	"table_id" :80,
254
	"section_length" : 126,
255
	"section_syntax_indicator" :1,
256
	"service_id" :5,
257
	"current_next_indicator" :1,
258
	"version_number" :19,
259
	"section_number" :7,
260
	"last_section_number" :83,
261
	"transport_stream_id" :5300,
262
	"original_network_id" :8292,
263
	"segment_last_section_number" :7,
264
	"segment_last_table_id" :80,
265
"EIT_events":[
266
{
267
		"event_id" :12683,
268
		"start_date" : "2020-11-04",
269
		"start_time" : "20:30:00",
270
		"duration" : "00:30:00",
271
		"running_status" :1,
272
		"running_status_descr" : "not running",
273
		"free_ca_mode" :0,
274
		"descriptors_loop_length" : 99,
275
"EIT_descriptors":[
276

277
{
278
		"tag" :77,
279
		"len" : 99,
280
		"descr" : "Short event descriptor",
281
		"short_evt":{
282
		"language" : "bul",
283
		"name" : "Срещи на първия ред: Здравка Евтимова с Димитър Та",
284
		"text" : "Документален филм. БНТ 2 Благоевград\/п\/ "
285
}
286
}]
287
}
288
]
289
},
290
{
291
	"number" : 8,
292
	"length" : 114,
293
	"table_id" :80,
294
	"section_length" : 111,
295
	"section_syntax_indicator" :1,
296
	"service_id" :5,
297
	"current_next_indicator" :1,
298
	"version_number" :19,
299
	"section_number" :8,
300
	"last_section_number" :83,
301
	"transport_stream_id" :5300,
302
	"original_network_id" :8292,
303
	"segment_last_section_number" :8,
304
	"segment_last_table_id" :80,
305
"EIT_events":[
306
{
307
		"event_id" :12684,
308
		"start_date" : "2020-11-04",
309
		"start_time" : "21:00:00",
310
		"duration" : "01:00:00",
311
		"running_status" :1,
312
		"running_status_descr" : "not running",
313
		"free_ca_mode" :0,
314
		"descriptors_loop_length" : 84,
315
"EIT_descriptors":[
316

317
{
318
		"tag" :77,
319
		"len" : 84,
320
		"descr" : "Short event descriptor",
321
		"short_evt":{
322
		"language" : "bul",
323
		"name" : "Последният печели ",
324
		"text" : "Телевизионно шоу. Забавно-познавателно семейно куиз шоу "
325
}
326
}]
327
}
328
]
329
},
330
{
331
	"number" : 9,
332
	"length" : 59,
333
	"table_id" :80,
334
	"section_length" : 56,
335
	"section_syntax_indicator" :1,
336
	"service_id" :5,
337
	"current_next_indicator" :1,
338
	"version_number" :19,
339
	"section_number" :9,
340
	"last_section_number" :83,
341
	"transport_stream_id" :5300,
342
	"original_network_id" :8292,
343
	"segment_last_section_number" :9,
344
	"segment_last_table_id" :80,
345
"EIT_events":[
346
{
347
		"event_id" :12685,
348
		"start_date" : "2020-11-04",
349
		"start_time" : "22:00:00",
350
		"duration" : "00:30:00",
351
		"running_status" :1,
352
		"running_status_descr" : "not running",
353
		"free_ca_mode" :0,
354
		"descriptors_loop_length" : 29,
355
"EIT_descriptors":[
356

357
{
358
		"tag" :77,
359
		"len" : 29,
360
		"descr" : "Short event descriptor",
361
		"short_evt":{
362
		"language" : "bul",
363
		"name" : "По света и у нас ",
364
		"text" : " "
365
}
366
}]
367
}
368
]
369
},
370
{
371
	"number" : 10,
372
	"length" : 54,
373
	"table_id" :80,
374
	"section_length" : 51,
375
	"section_syntax_indicator" :1,
376
	"service_id" :5,
377
	"current_next_indicator" :1,
378
	"version_number" :19,
379
	"section_number" :10,
380
	"last_section_number" :83,
381
	"transport_stream_id" :5300,
382
	"original_network_id" :8292,
383
	"segment_last_section_number" :10,
384
	"segment_last_table_id" :80,
385
"EIT_events":[
386
{
387
		"event_id" :12686,
388
		"start_date" : "2020-11-04",
389
		"start_time" : "22:30:00",
390
		"duration" : "00:15:00",
391
		"running_status" :1,
392
		"running_status_descr" : "not running",
393
		"free_ca_mode" :0,
394
		"descriptors_loop_length" : 24,
395
"EIT_descriptors":[
396

397
{
398
		"tag" :77,
399
		"len" : 24,
400
		"descr" : "Short event descriptor",
401
		"short_evt":{
402
		"language" : "bul",
403
		"name" : "Натисни F1 ",
404
		"text" : \/ "
405
}
406
}]
407
}
408
]
409
},
410
{
411
	"number" : 11,
412
	"length" : 100,
413
	"table_id" :80,
414
	"section_length" : 97,
415
	"section_syntax_indicator" :1,
416
	"service_id" :5,
417
	"current_next_indicator" :1,
418
	"version_number" :19,
419
	"section_number" :11,
420
	"last_section_number" :83,
421
	"transport_stream_id" :5300,
422
	"original_network_id" :8292,
423
	"segment_last_section_number" :11,
424
	"segment_last_table_id" :80,
425
"EIT_events":[
426
{
427
		"event_id" :12687,
428
		"start_date" : "2020-11-04",
429
		"start_time" : "22:45:00",
430
		"duration" : "00:50:00",
431
		"running_status" :1,
432
		"running_status_descr" : "not running",
433
		"free_ca_mode" :0,
434
		"descriptors_loop_length" : 70,
435
"EIT_descriptors":[
436

437
{
438
		"tag" :77,
439
		"len" : 70,
440
		"descr" : "Short event descriptor",
441
		"short_evt":{
442
		"language" : "bul",
443
		"name" : "Викингите ",
444
		"text" : "Тв, сериал. Тв сериал \/пети сезон, 9 епизод\/ (16) "
445
}
446
}]
447
}
448
]
449
},
450
{
451
	"number" : 12,
452
	"length" : 130,
453
	"table_id" :80,
454
	"section_length" : 127,
455
	"section_syntax_indicator" :1,
456
	"service_id" :5,
457
	"current_next_indicator" :1,
458
	"version_number" :19,
459
	"section_number" :12,
460
	"last_section_number" :83,
461
	"transport_stream_id" :5300,
462
	"original_network_id" :8292,
463
	"segment_last_section_number" :12,
464
	"segment_last_table_id" :80,
465
"EIT_events":[
466
{
467
		"event_id" :12688,
468
		"start_date" : "2020-11-04",
469
		"start_time" : "23:35:00",
470
		"duration" : "00:30:00",
471
		"running_status" :1,
472
		"running_status_descr" : "not running",
473
		"free_ca_mode" :0,
474
		"descriptors_loop_length" : 100,
475
"EIT_descriptors":[
476

477
{
478
		"tag" :77,
479
		"len" : 100,
480
		"descr" : "Short event descriptor",
481
		"short_evt":{
482
		"language" : "bul",
483
		"name" : "Линия Култура ",
484
		"text" : "Информационно предаване. Информационно предаване за култура \/БНТ 2 Варна\/п\/ "
485
}
486
}]
487
}
488
]
489
},
490
{
491
	"number" : 13,
492
	"length" : 95,
493
	"table_id" :80,
494
	"section_length" : 92,
495
	"section_syntax_indicator" :1,
496
	"service_id" :5,
497
	"current_next_indicator" :1,
498
	"version_number" :19,
499
	"section_number" :13,
500
	"last_section_number" :83,
501
	"transport_stream_id" :5300,
502
	"original_network_id" :8292,
503
	"segment_last_section_number" :13,
504
	"segment_last_table_id" :80,
505
"EIT_events":[
506
{
507
		"event_id" :12689,
508
		"start_date" : "2020-11-05",
509
		"start_time" : "00:05:00",
510
		"duration" : "00:55:00",
511
		"running_status" :1,
512
		"running_status_descr" : "not running",
513
		"free_ca_mode" :0,
514
		"descriptors_loop_length" : 65,
515
"EIT_descriptors":[
516

517
{
518
		"tag" :77,
519
		"len" : 65,
520
		"descr" : "Short event descriptor",
521
		"short_evt":{
522
		"language" : "bul",
523
		"name" : "Рецепта за култура ",
524
		"text" : "Тоук шоу. тоук шоу с Юрий Дачев \/п\/ "
525
}
526
}]
527
}
528
]
529
},
530
{
531
	"number" : 14,
532
	"length" : 103,
533
	"table_id" :80,
534
	"section_length" : 100,
535
	"section_syntax_indicator" :1,
536
	"service_id" :5,
537
	"current_next_indicator" :1,
538
	"version_number" :19,
539
	"section_number" :14,
540
	"last_section_number" :83,
541
	"transport_stream_id" :5300,
542
	"original_network_id" :8292,
543
	"segment_last_section_number" :14,
544
	"segment_last_table_id" :80,
545
"EIT_events":[
546
{
547
		"event_id" :12690,
548
		"start_date" : "2020-11-05",
549
		"start_time" : "01:00:00",
550
		"duration" : "00:30:00",
551
		"running_status" :1,
552
		"running_status_descr" : "not running",
553
		"free_ca_mode" :0,
554
		"descriptors_loop_length" : 73,
555
"EIT_descriptors":[
556

557
{
558
		"tag" :77,
559
		"len" : 73,
560
		"descr" : "Short event descriptor",
561
		"short_evt":{
562
		"language" : "bul",
563
		"name" : "Знание. БГ ",
564
		"text" : "Образовател. Образователно предаване \/БНТ 2 Русе\/п\/ "
565
}
566
}]
567
}
568
]
569
},
570
{
571
	"number" : 15,
572
	"length" : 57,
573
	"table_id" :80,
574
	"section_length" : 54,
575
	"section_syntax_indicator" :1,
576
	"service_id" :5,
577
	"current_next_indicator" :1,
578
	"version_number" :19,
579
	"section_number" :15,
580
	"last_section_number" :83,
581
	"transport_stream_id" :5300,
582
	"original_network_id" :8292,
583
	"segment_last_section_number" :15,
584
	"segment_last_table_id" :80,
585
"EIT_events":[
586
{
587
		"event_id" :12691,
588
		"start_date" : "2020-11-05",
589
		"start_time" : "01:30:00",
590
		"duration" : "00:30:00",
591
		"running_status" :1,
592
		"running_status_descr" : "not running",
593
		"free_ca_mode" :0,
594
		"descriptors_loop_length" : 27,
595
"EIT_descriptors":[
596

597
{
598
		"tag" :77,
599
		"len" : 27,
600
		"descr" : "Short event descriptor",
601
		"short_evt":{
602
		"language" : "bul",
603
		"name" : "В близък план ",
604
		"text" : \/ "
605
}
606
}]
607
}
608
]
609
},
610
{
611
	"number" : 16,
612
	"length" : 99,
613
	"table_id" :80,
614
	"section_length" : 96,
615
	"section_syntax_indicator" :1,
616
	"service_id" :5,
617
	"current_next_indicator" :1,
618
	"version_number" :19,
619
	"section_number" :16,
620
	"last_section_number" :83,
621
	"transport_stream_id" :5300,
622
	"original_network_id" :8292,
623
	"segment_last_section_number" :16,
624
	"segment_last_table_id" :80,
625
"EIT_events":[
626
{
627
		"event_id" :12692,
628
		"start_date" : "2020-11-05",
629
		"start_time" : "02:00:00",
630
		"duration" : "00:45:00",
631
		"running_status" :1,
632
		"running_status_descr" : "not running",
633
		"free_ca_mode" :0,
634
		"descriptors_loop_length" : 69,
635
"EIT_descriptors":[
636

637
{
638
		"tag" :77,
639
		"len" : 69,
640
		"descr" : "Short event descriptor",
641
		"short_evt":{
642
		"language" : "bul",
643
		"name" : "Господин Селфридж ",
644
		"text" : "Сериал. Сериен тв филм \/6 епизод\/п\/ (12) "
645
}
646
}]
647
}
648
]
649
},
650
{
651
	"number" : 17,
652
	"length" : 110,
653
	"table_id" :80,
654
	"section_length" : 107,
655
	"section_syntax_indicator" :1,
656
	"service_id" :5,
657
	"current_next_indicator" :1,
658
	"version_number" :19,
659
	"section_number" :17,
660
	"last_section_number" :83,
661
	"transport_stream_id" :5300,
662
	"original_network_id" :8292,
663
	"segment_last_section_number" :17,
664
	"segment_last_table_id" :80,
665
"EIT_events":[
666
{
667
		"event_id" :12693,
668
		"start_date" : "2020-11-05",
669
		"start_time" : "02:45:00",
670
		"duration" : "00:45:00",
671
		"running_status" :1,
672
		"running_status_descr" : "not running",
673
		"free_ca_mode" :0,
674
		"descriptors_loop_length" : 80,
675
"EIT_descriptors":[
676

677
{
678
		"tag" :77,
679
		"len" : 80,
680
		"descr" : "Short event descriptor",
681
		"short_evt":{
682
		"language" : "bul",
683
		"name" : "Младият Върколак ",
684
		"text" : "Сериал. Сериен тв филм \/пети сезон, 5 епизод\/п\/ (12) "
685
}
686
}]
687
}
688
]
689
},
690
{
691
	"number" : 18,
692
	"length" : 106,
693
	"table_id" :80,
694
	"section_length" : 103,
695
	"section_syntax_indicator" :1,
696
	"service_id" :5,
697
	"current_next_indicator" :1,
698
	"version_number" :19,
699
	"section_number" :18,
700
	"last_section_number" :83,
701
	"transport_stream_id" :5300,
702
	"original_network_id" :8292,
703
	"segment_last_section_number" :18,
704
	"segment_last_table_id" :80,
705
"EIT_events":[
706
{
707
		"event_id" :12694,
708
		"start_date" : "2020-11-05",
709
		"start_time" : "03:30:00",
710
		"duration" : "00:30:00",
711
		"running_status" :1,
712
		"running_status_descr" : "not running",
713
		"free_ca_mode" :0,
714
		"descriptors_loop_length" : 76,
715
"EIT_descriptors":[
716

717
{
718
		"tag" :77,
719
		"len" : 76,
720
		"descr" : "Short event descriptor",
721
		"short_evt":{
722
		"language" : "bul",
723
		"name" : "Музика, музика ",
724
		"text" : "Образовател. Музикално-образователно предаване \/п\/ "
725
}
726
}]
727
}
728
]
729
},
730
{
731
	"number" : 19,
732
	"length" : 73,
733
	"table_id" :80,
734
	"section_length" : 70,
735
	"section_syntax_indicator" :1,
736
	"service_id" :5,
737
	"current_next_indicator" :1,
738
	"version_number" :19,
739
	"section_number" :19,
740
	"last_section_number" :83,
741
	"transport_stream_id" :5300,
742
	"original_network_id" :8292,
743
	"segment_last_section_number" :19,
744
	"segment_last_table_id" :80,
745
"EIT_events":[
746
{
747
		"event_id" :12695,
748
		"start_date" : "2020-11-05",
749
		"start_time" : "04:00:00",
750
		"duration" : "00:30:00",
751
		"running_status" :1,
752
		"running_status_descr" : "not running",
753
		"free_ca_mode" :0,
754
		"descriptors_loop_length" : 43,
755
"EIT_descriptors":[
756

757
{
758
		"tag" :77,
759
		"len" : 43,
760
		"descr" : "Short event descriptor",
761
		"short_evt":{
762
		"language" : "bul",
763
		"name" : "Време за губене ",
764
		"text" : "БНТ 2 Пловдив\/п\/ "
765
}
766
}]
767
}
768
]
769
},
770
{
771
	"number" : 20,
772
	"length" : 71,
773
	"table_id" :80,
774
	"section_length" : 68,
775
	"section_syntax_indicator" :1,
776
	"service_id" :5,
777
	"current_next_indicator" :1,
778
	"version_number" :19,
779
	"section_number" :20,
780
	"last_section_number" :83,
781
	"transport_stream_id" :5300,
782
	"original_network_id" :8292,
783
	"segment_last_section_number" :20,
784
	"segment_last_table_id" :80,
785
"EIT_events":[
786
{
787
		"event_id" :12696,
788
		"start_date" : "2020-11-05",
789
		"start_time" : "04:30:00",
790
		"duration" : "00:30:00",
791
		"running_status" :1,
792
		"running_status_descr" : "not running",
793
		"free_ca_mode" :0,
794
		"descriptors_loop_length" : 41,
795
"EIT_descriptors":[
796

797
{
798
		"tag" :77,
799
		"len" : 41,
800
		"descr" : "Short event descriptor",
801
		"short_evt":{
802
		"language" : "bul",
803
		"name" : "Защо? ",
804
		"text" : "Ислямът - начин на живот "
805
}
806
}]
807
}
808
]
809
},
810
{
811
	"number" : 21,
812
	"length" : 90,
813
	"table_id" :80,
814
	"section_length" : 87,
815
	"section_syntax_indicator" :1,
816
	"service_id" :5,
817
	"current_next_indicator" :1,
818
	"version_number" :19,
819
	"section_number" :21,
820
	"last_section_number" :83,
821
	"transport_stream_id" :5300,
822
	"original_network_id" :8292,
823
	"segment_last_section_number" :21,
824
	"segment_last_table_id" :80,
825
"EIT_events":[
826
{
827
		"event_id" :12697,
828
		"start_date" : "2020-11-05",
829
		"start_time" : "05:00:00",
830
		"duration" : "00:15:00",
831
		"running_status" :1,
832
		"running_status_descr" : "not running",
833
		"free_ca_mode" :0,
834
		"descriptors_loop_length" : 60,
835
"EIT_descriptors":[
836

837
{
838
		"tag" :77,
839
		"len" : 60,
840
		"descr" : "Short event descriptor",
841
		"short_evt":{
842
		"language" : "bul",
843
		"name" : "Ада - пазителката на храна ",
844
		"text" : "Тв новела на Евровизия "
845
}
846
}]
847
}
848
]
849
},
850
{
851
	"number" : 22,
852
	"length" : 77,
853
	"table_id" :80,
854
	"section_length" : 74,
855
	"section_syntax_indicator" :1,
856
	"service_id" :5,
857
	"current_next_indicator" :1,
858
	"version_number" :19,
859
	"section_number" :22,
860
	"last_section_number" :83,
861
	"transport_stream_id" :5300,
862
	"original_network_id" :8292,
863
	"segment_last_section_number" :22,
864
	"segment_last_table_id" :80,
865
"EIT_events":[
866
{
867
		"event_id" :12698,
868
		"start_date" : "2020-11-05",
869
		"start_time" : "05:15:00",
870
		"duration" : "00:30:00",
871
		"running_status" :1,
872
		"running_status_descr" : "not running",
873
		"free_ca_mode" :0,
874
		"descriptors_loop_length" : 47,
875
"EIT_descriptors":[
876

877
{
878
		"tag" :77,
879
		"len" : 47,
880
		"descr" : "Short event descriptor",
881
		"short_evt":{
882
		"language" : "bul",
883
		"name" : "Най - доброто от ",
884
		"text" : "Бивалици-небивалици "
885
}
886
}]
887
}
888
]
889
},
890
{
891
	"number" : 23,
892
	"length" : 77,
893
	"table_id" :80,
894
	"section_length" : 74,
895
	"section_syntax_indicator" :1,
896
	"service_id" :5,
897
	"current_next_indicator" :1,
898
	"version_number" :19,
899
	"section_number" :23,
900
	"last_section_number" :83,
901
	"transport_stream_id" :5300,
902
	"original_network_id" :8292,
903
	"segment_last_section_number" :23,
904
	"segment_last_table_id" :80,
905
"EIT_events":[
906
{
907
		"event_id" :12699,
908
		"start_date" : "2020-11-05",
909
		"start_time" : "05:45:00",
910
		"duration" : "00:15:00",
911
		"running_status" :1,
912
		"running_status_descr" : "not running",
913
		"free_ca_mode" :0,
914
		"descriptors_loop_length" : 47,
915
"EIT_descriptors":[
916

917
{
918
		"tag" :77,
919
		"len" : 47,
920
		"descr" : "Short event descriptor",
921
		"short_evt":{
922
		"language" : "bul",
923
		"name" : "Български уроци - аз уча български ",
924
		"text" : " "
925
}
926
}]
927
}
928
]
929
},
930
{
931
	"number" : 24,
932
	"length" : 100,
933
	"table_id" :80,
934
	"section_length" : 97,
935
	"section_syntax_indicator" :1,
936
	"service_id" :5,
937
	"current_next_indicator" :1,
938
	"version_number" :19,
939
	"section_number" :24,
940
	"last_section_number" :83,
941
	"transport_stream_id" :5300,
942
	"original_network_id" :8292,
943
	"segment_last_section_number" :24,
944
	"segment_last_table_id" :80,
945
"EIT_events":[
946
{
947
		"event_id" :12700,
948
		"start_date" : "2020-11-05",
949
		"start_time" : "06:00:00",
950
		"duration" : "00:30:00",
951
		"running_status" :1,
952
		"running_status_descr" : "not running",
953
		"free_ca_mode" :0,
954
		"descriptors_loop_length" : 70,
955
"EIT_descriptors":[
956

957
{
958
		"tag" :77,
959
		"len" : 70,
960
		"descr" : "Short event descriptor",
961
		"short_evt":{
962
		"language" : "bul",
963
		"name" : "Огледалната стая ",
964
		"text" : "Образовател. Детска образователна поредица "
965
}
966
}]
967
}
968
]
969
},
970
{
971
	"number" : 25,
972
	"length" : 108,
973
	"table_id" :80,
974
	"section_length" : 105,
975
	"section_syntax_indicator" :1,
976
	"service_id" :5,
977
	"current_next_indicator" :1,
978
	"version_number" :19,
979
	"section_number" :25,
980
	"last_section_number" :83,
981
	"transport_stream_id" :5300,
982
	"original_network_id" :8292,
983
	"segment_last_section_number" :25,
984
	"segment_last_table_id" :80,
985
"EIT_events":[
986
{
987
		"event_id" :12701,
988
		"start_date" : "2020-11-05",
989
		"start_time" : "06:30:00",
990
		"duration" : "00:30:00",
991
		"running_status" :1,
992
		"running_status_descr" : "not running",
993
		"free_ca_mode" :0,
994
		"descriptors_loop_length" : 78,
995
"EIT_descriptors":[
996

997
{
998
		"tag" :77,
999
		"len" : 78,
1000
		"descr" : "Short event descriptor",
1001
		"short_evt":{
1002
		"language" : "bul",
1003
		"name" : "Знание. БГ ",
1004
		"text" : "Образовател. Образователно предаване \/БНТ 2 Благоевград\/ "
1005
}
1006
}]
1007
}
1008
]
1009
},
1010
{
1011
	"number" : 26,
1012
	"length" : 59,
1013
	"table_id" :80,
1014
	"section_length" : 56,
1015
	"section_syntax_indicator" :1,
1016
	"service_id" :5,
1017
	"current_next_indicator" :1,
1018
	"version_number" :19,
1019
	"section_number" :26,
1020
	"last_section_number" :83,
1021
	"transport_stream_id" :5300,
1022
	"original_network_id" :8292,
1023
	"segment_last_section_number" :26,
1024
	"segment_last_table_id" :80,
1025
"EIT_events":[
1026
{
1027
		"event_id" :12702,
1028
		"start_date" : "2020-11-05",
1029
		"start_time" : "07:00:00",
1030
		"duration" : "00:05:00",
1031
		"running_status" :1,
1032
		"running_status_descr" : "not running",
1033
		"free_ca_mode" :0,
1034
		"descriptors_loop_length" : 29,
1035
"EIT_descriptors":[
1036

1037
{
1038
		"tag" :77,
1039
		"len" : 29,
1040
		"descr" : "Short event descriptor",
1041
		"short_evt":{
1042
		"language" : "bul",
1043
		"name" : "По света и у нас ",
1044
		"text" : " "
1045
}
1046
}]
1047
}
1048
]
1049
},
1050
{
1051
	"number" : 27,
1052
	"length" : 54,
1053
	"table_id" :80,
1054
	"section_length" : 51,
1055
	"section_syntax_indicator" :1,
1056
	"service_id" :5,
1057
	"current_next_indicator" :1,
1058
	"version_number" :19,
1059
	"section_number" :27,
1060
	"last_section_number" :83,
1061
	"transport_stream_id" :5300,
1062
	"original_network_id" :8292,
1063
	"segment_last_section_number" :27,
1064
	"segment_last_table_id" :80,
1065
"EIT_events":[
1066
{
1067
		"event_id" :12703,
1068
		"start_date" : "2020-11-05",
1069
		"start_time" : "07:05:00",
1070
		"duration" : "00:15:00",
1071
		"running_status" :1,
1072
		"running_status_descr" : "not running",
1073
		"free_ca_mode" :0,
1074
		"descriptors_loop_length" : 24,
1075
"EIT_descriptors":[
1076

1077
{
1078
		"tag" :77,
1079
		"len" : 24,
1080
		"descr" : "Short event descriptor",
1081
		"short_evt":{
1082
		"language" : "bul",
1083
		"name" : "Натисни F1 ",
1084
		"text" : \/ "
1085
}
1086
}]
1087
}
1088
]
1089
},
1090
{
1091
	"number" : 28,
1092
	"length" : 69,
1093
	"table_id" :80,
1094
	"section_length" : 66,
1095
	"section_syntax_indicator" :1,
1096
	"service_id" :5,
1097
	"current_next_indicator" :1,
1098
	"version_number" :19,
1099
	"section_number" :28,
1100
	"last_section_number" :83,
1101
	"transport_stream_id" :5300,
1102
	"original_network_id" :8292,
1103
	"segment_last_section_number" :28,
1104
	"segment_last_table_id" :80,
1105
"EIT_events":[
1106
{
1107
		"event_id" :12704,
1108
		"start_date" : "2020-11-05",
1109
		"start_time" : "07:20:00",
1110
		"duration" : "00:10:00",
1111
		"running_status" :1,
1112
		"running_status_descr" : "not running",
1113
		"free_ca_mode" :0,
1114
		"descriptors_loop_length" : 39,
1115
"EIT_descriptors":[
1116

1117
{
1118
		"tag" :77,
1119
		"len" : 39,
1120
		"descr" : "Short event descriptor",
1121
		"short_evt":{
1122
		"language" : "bul",
1123
		"name" : "10 000 крачки ",
1124
		"text" : "БНТ 2 Варна\/п\/ "
1125
}
1126
}]
1127
}
1128
]
1129
},
1130
{
1131
	"number" : 29,
1132
	"length" : 82,
1133
	"table_id" :80,
1134
	"section_length" : 79,
1135
	"section_syntax_indicator" :1,
1136
	"service_id" :5,
1137
	"current_next_indicator" :1,
1138
	"version_number" :19,
1139
	"section_number" :29,
1140
	"last_section_number" :83,
1141
	"transport_stream_id" :5300,
1142
	"original_network_id" :8292,
1143
	"segment_last_section_number" :29,
1144
	"segment_last_table_id" :80,
1145
"EIT_events":[
1146
{
1147
		"event_id" :12705,
1148
		"start_date" : "2020-11-05",
1149
		"start_time" : "07:30:00",
1150
		"duration" : "01:00:00",
1151
		"running_status" :1,
1152
		"running_status_descr" : "not running",
1153
		"free_ca_mode" :0,
1154
		"descriptors_loop_length" : 52,
1155
"EIT_descriptors":[
1156

1157
{
1158
		"tag" :77,
1159
		"len" : 52,
1160
		"descr" : "Short event descriptor",
1161
		"short_evt":{
1162
		"language" : "bul",
1163
		"name" : "България в 60 минути с Мариана Векилска ",
1164
		"text" : " "
1165
}
1166
}]
1167
}
1168
]
1169
},
1170
{
1171
	"number" : 30,
1172
	"length" : 130,
1173
	"table_id" :80,
1174
	"section_length" : 127,
1175
	"section_syntax_indicator" :1,
1176
	"service_id" :5,
1177
	"current_next_indicator" :1,
1178
	"version_number" :19,
1179
	"section_number" :30,
1180
	"last_section_number" :83,
1181
	"transport_stream_id" :5300,
1182
	"original_network_id" :8292,
1183
	"segment_last_section_number" :30,
1184
	"segment_last_table_id" :80,
1185
"EIT_events":[
1186
{
1187
		"event_id" :12706,
1188
		"start_date" : "2020-11-05",
1189
		"start_time" : "08:30:00",
1190
		"duration" : "00:30:00",
1191
		"running_status" :1,
1192
		"running_status_descr" : "not running",
1193
		"free_ca_mode" :0,
1194
		"descriptors_loop_length" : 100,
1195
"EIT_descriptors":[
1196

1197
{
1198
		"tag" :77,
1199
		"len" : 100,
1200
		"descr" : "Short event descriptor",
1201
		"short_evt":{
1202
		"language" : "bul",
1203
		"name" : "Линия Култура ",
1204
		"text" : "Информационно предаване. Информационно предаване за култура \/БНТ 2 Варна\/п\/ "
1205
}
1206
}]
1207
}
1208
]
1209
},
1210
{
1211
	"number" : 31,
1212
	"length" : 102,
1213
	"table_id" :80,
1214
	"section_length" : 99,
1215
	"section_syntax_indicator" :1,
1216
	"service_id" :5,
1217
	"current_next_indicator" :1,
1218
	"version_number" :19,
1219
	"section_number" :31,
1220
	"last_section_number" :83,
1221
	"transport_stream_id" :5300,
1222
	"original_network_id" :8292,
1223
	"segment_last_section_number" :31,
1224
	"segment_last_table_id" :80,
1225
"EIT_events":[
1226
{
1227
		"event_id" :12707,
1228
		"start_date" : "2020-11-05",
1229
		"start_time" : "09:00:00",
1230
		"duration" : "00:30:00",
1231
		"running_status" :1,
1232
		"running_status_descr" : "not running",
1233
		"free_ca_mode" :0,
1234
		"descriptors_loop_length" : 72,
1235
"EIT_descriptors":[
1236

1237
{
1238
		"tag" :77,
1239
		"len" : 72,
1240
		"descr" : "Short event descriptor",
1241
		"short_evt":{
1242
		"language" : "bul",
1243
		"name" : "Пътешествия ",
1244
		"text" : "Документално предаване. Документална поредица \/п\/ "
1245
}
1246
}]
1247
}
1248
]
1249
},
1250
{
1251
	"number" : 32,
1252
	"length" : 63,
1253
	"table_id" :80,
1254
	"section_length" : 60,
1255
	"section_syntax_indicator" :1,
1256
	"service_id" :5,
1257
	"current_next_indicator" :1,
1258
	"version_number" :19,
1259
	"section_number" :32,
1260
	"last_section_number" :83,
1261
	"transport_stream_id" :5300,
1262
	"original_network_id" :8292,
1263
	"segment_last_section_number" :32,
1264
	"segment_last_table_id" :80,
1265
"EIT_events":[
1266
{
1267
		"event_id" :12708,
1268
		"start_date" : "2020-11-05",
1269
		"start_time" : "09:30:00",
1270
		"duration" : "00:30:00",
1271
		"running_status" :1,
1272
		"running_status_descr" : "not running",
1273
		"free_ca_mode" :0,
1274
		"descriptors_loop_length" : 33,
1275
"EIT_descriptors":[
1276

1277
{
1278
		"tag" :77,
1279
		"len" : 33,
1280
		"descr" : "Short event descriptor",
1281
		"short_evt":{
1282
		"language" : "bul",
1283
		"name" : "Бързо, лесно, вкусно ",
1284
		"text" : " "
1285
}
1286
}]
1287
}
1288
]
1289
},
1290
{
1291
	"number" : 33,
1292
	"length" : 59,
1293
	"table_id" :80,
1294
	"section_length" : 56,
1295
	"section_syntax_indicator" :1,
1296
	"service_id" :5,
1297
	"current_next_indicator" :1,
1298
	"version_number" :19,
1299
	"section_number" :33,
1300
	"last_section_number" :83,
1301
	"transport_stream_id" :5300,
1302
	"original_network_id" :8292,
1303
	"segment_last_section_number" :33,
1304
	"segment_last_table_id" :80,
1305
"EIT_events":[
1306
{
1307
		"event_id" :12709,
1308
		"start_date" : "2020-11-05",
1309
		"start_time" : "10:00:00",
1310
		"duration" : "00:35:00",
1311
		"running_status" :1,
1312
		"running_status_descr" : "not running",
1313
		"free_ca_mode" :0,
1314
		"descriptors_loop_length" : 29,
1315
"EIT_descriptors":[
1316

1317
{
1318
		"tag" :77,
1319
		"len" : 29,
1320
		"descr" : "Short event descriptor",
1321
		"short_evt":{
1322
		"language" : "bul",
1323
		"name" : "По света и у нас ",
1324
		"text" : " "
1325
}
1326
}]
1327
}
1328
]
1329
},
1330
{
1331
	"number" : 34,
1332
	"length" : 57,
1333
	"table_id" :80,
1334
	"section_length" : 54,
1335
	"section_syntax_indicator" :1,
1336
	"service_id" :5,
1337
	"current_next_indicator" :1,
1338
	"version_number" :19,
1339
	"section_number" :34,
1340
	"last_section_number" :83,
1341
	"transport_stream_id" :5300,
1342
	"original_network_id" :8292,
1343
	"segment_last_section_number" :34,
1344
	"segment_last_table_id" :80,
1345
"EIT_events":[
1346
{
1347
		"event_id" :12710,
1348
		"start_date" : "2020-11-05",
1349
		"start_time" : "10:35:00",
1350
		"duration" : "00:30:00",
1351
		"running_status" :1,
1352
		"running_status_descr" : "not running",
1353
		"free_ca_mode" :0,
1354
		"descriptors_loop_length" : 27,
1355
"EIT_descriptors":[
1356

1357
{
1358
		"tag" :77,
1359
		"len" : 27,
1360
		"descr" : "Short event descriptor",
1361
		"short_evt":{
1362
		"language" : "bul",
1363
		"name" : "Вечната музика ",
1364
		"text" : " "
1365
}
1366
}]
1367
}
1368
]
1369
},
1370
{
1371
	"number" : 35,
1372
	"length" : 159,
1373
	"table_id" :80,
1374
	"section_length" : 156,
1375
	"section_syntax_indicator" :1,
1376
	"service_id" :5,
1377
	"current_next_indicator" :1,
1378
	"version_number" :19,
1379
	"section_number" :35,
1380
	"last_section_number" :83,
1381
	"transport_stream_id" :5300,
1382
	"original_network_id" :8292,
1383
	"segment_last_section_number" :35,
1384
	"segment_last_table_id" :80,
1385
"EIT_events":[
1386
{
1387
		"event_id" :12711,
1388
		"start_date" : "2020-11-05",
1389
		"start_time" : "11:05:00",
1390
		"duration" : "00:25:00",
1391
		"running_status" :1,
1392
		"running_status_descr" : "not running",
1393
		"free_ca_mode" :0,
1394
		"descriptors_loop_length" : 129,
1395
"EIT_descriptors":[
1396

1397
{
1398
		"tag" :77,
1399
		"len" : 129,
1400
		"descr" : "Short event descriptor",
1401
		"short_evt":{
1402
		"language" : "bul",
1403
		"name" : "Пазители на традициите ",
1404
		"text" : "Телевизионно предаване. Предаване за фолклорните обреди и обичаи \/БНТ 2 Благоевград\/избрано\/п\/. "
1405
}
1406
}]
1407
}
1408
]
1409
},
1410
{
1411
	"number" : 36,
1412
	"length" : 129,
1413
	"table_id" :80,
1414
	"section_length" : 126,
1415
	"section_syntax_indicator" :1,
1416
	"service_id" :5,
1417
	"current_next_indicator" :1,
1418
	"version_number" :19,
1419
	"section_number" :36,
1420
	"last_section_number" :83,
1421
	"transport_stream_id" :5300,
1422
	"original_network_id" :8292,
1423
	"segment_last_section_number" :36,
1424
	"segment_last_table_id" :80,
1425
"EIT_events":[
1426
{
1427
		"event_id" :12712,
1428
		"start_date" : "2020-11-05",
1429
		"start_time" : "11:30:00",
1430
		"duration" : "00:30:00",
1431
		"running_status" :1,
1432
		"running_status_descr" : "not running",
1433
		"free_ca_mode" :0,
1434
		"descriptors_loop_length" : 99,
1435
"EIT_descriptors":[
1436

1437
{
1438
		"tag" :77,
1439
		"len" : 99,
1440
		"descr" : "Short event descriptor",
1441
		"short_evt":{
1442
		"language" : "bul",
1443
		"name" : "Срещи на първия ред: Здравка Евтимова с Димитър Та",
1444
		"text" : "Документален филм. БНТ 2 Благоевград\/п\/ "
1445
}
1446
}]
1447
}
1448
]
1449
},
1450
{
1451
	"number" : 37,
1452
	"length" : 54,
1453
	"table_id" :80,
1454
	"section_length" : 51,
1455
	"section_syntax_indicator" :1,
1456
	"service_id" :5,
1457
	"current_next_indicator" :1,
1458
	"version_number" :19,
1459
	"section_number" :37,
1460
	"last_section_number" :83,
1461
	"transport_stream_id" :5300,
1462
	"original_network_id" :8292,
1463
	"segment_last_section_number" :37,
1464
	"segment_last_table_id" :80,
1465
"EIT_events":[
1466
{
1467
		"event_id" :12713,
1468
		"start_date" : "2020-11-05",
1469
		"start_time" : "12:00:00",
1470
		"duration" : "01:00:00",
1471
		"running_status" :1,
1472
		"running_status_descr" : "not running",
1473
		"free_ca_mode" :0,
1474
		"descriptors_loop_length" : 24,
1475
"EIT_descriptors":[
1476

1477
{
1478
		"tag" :77,
1479
		"len" : 24,
1480
		"descr" : "Short event descriptor",
1481
		"short_evt":{
1482
		"language" : "bul",
1483
		"name" : "Култура. БГ ",
1484
		"text" : " "
1485
}
1486
}]
1487
}
1488
]
1489
},
1490
{
1491
	"number" : 38,
1492
	"length" : 105,
1493
	"table_id" :80,
1494
	"section_length" : 102,
1495
	"section_syntax_indicator" :1,
1496
	"service_id" :5,
1497
	"current_next_indicator" :1,
1498
	"version_number" :19,
1499
	"section_number" :38,
1500
	"last_section_number" :83,
1501
	"transport_stream_id" :5300,
1502
	"original_network_id" :8292,
1503
	"segment_last_section_number" :38,
1504
	"segment_last_table_id" :80,
1505
"EIT_events":[
1506
{
1507
		"event_id" :12714,
1508
		"start_date" : "2020-11-05",
1509
		"start_time" : "13:00:00",
1510
		"duration" : "01:00:00",
1511
		"running_status" :1,
1512
		"running_status_descr" : "not running",
1513
		"free_ca_mode" :0,
1514
		"descriptors_loop_length" : 75,
1515
"EIT_descriptors":[
1516

1517
{
1518
		"tag" :77,
1519
		"len" : 75,
1520
		"descr" : "Short event descriptor",
1521
		"short_evt":{
1522
		"language" : "bul",
1523
		"name" : "История.bg ",
1524
		"text" : "Кодът на българската индентичност. Спекулации и факти "
1525
}
1526
}]
1527
}
1528
]
1529
},
1530
{
1531
	"number" : 39,
1532
	"length" : 122,
1533
	"table_id" :80,
1534
	"section_length" : 119,
1535
	"section_syntax_indicator" :1,
1536
	"service_id" :5,
1537
	"current_next_indicator" :1,
1538
	"version_number" :19,
1539
	"section_number" :39,
1540
	"last_section_number" :83,
1541
	"transport_stream_id" :5300,
1542
	"original_network_id" :8292,
1543
	"segment_last_section_number" :39,
1544
	"segment_last_table_id" :80,
1545
"EIT_events":[
1546
{
1547
		"event_id" :12715,
1548
		"start_date" : "2020-11-05",
1549
		"start_time" : "14:00:00",
1550
		"duration" : "00:45:00",
1551
		"running_status" :1,
1552
		"running_status_descr" : "not running",
1553
		"free_ca_mode" :0,
1554
		"descriptors_loop_length" : 92,
1555
"EIT_descriptors":[
1556

1557
{
1558
		"tag" :77,
1559
		"len" : 92,
1560
		"descr" : "Short event descriptor",
1561
		"short_evt":{
1562
		"language" : "bul",
1563
		"name" : "Константин Философ: Повикът на кръвта ",
1564
		"text" : "Сериал. Тв сериен филм \/6, последен епизод\/ "
1565
}
1566
}]
1567
}
1568
]
1569
},
1570
{
1571
	"number" : 40,
1572
	"length" : 62,
1573
	"table_id" :80,
1574
	"section_length" : 59,
1575
	"section_syntax_indicator" :1,
1576
	"service_id" :5,
1577
	"current_next_indicator" :1,
1578
	"version_number" :19,
1579
	"section_number" :40,
1580
	"last_section_number" :83,
1581
	"transport_stream_id" :5300,
1582
	"original_network_id" :8292,
1583
	"segment_last_section_number" :40,
1584
	"segment_last_table_id" :80,
1585
"EIT_events":[
1586
{
1587
		"event_id" :12716,
1588
		"start_date" : "2020-11-05",
1589
		"start_time" : "14:45:00",
1590
		"duration" : "00:15:00",
1591
		"running_status" :1,
1592
		"running_status_descr" : "not running",
1593
		"free_ca_mode" :0,
1594
		"descriptors_loop_length" : 32,
1595
"EIT_descriptors":[
1596

1597
{
1598
		"tag" :77,
1599
		"len" : 32,
1600
		"descr" : "Short event descriptor",
1601
		"short_evt":{
1602
		"language" : "bul",
1603
		"name" : "Европейски маршрути ",
1604
		"text" : " "
1605
}
1606
}]
1607
}
1608
]
1609
},
1610
{
1611
	"number" : 41,
1612
	"length" : 132,
1613
	"table_id" :80,
1614
	"section_length" : 129,
1615
	"section_syntax_indicator" :1,
1616
	"service_id" :5,
1617
	"current_next_indicator" :1,
1618
	"version_number" :19,
1619
	"section_number" :41,
1620
	"last_section_number" :83,
1621
	"transport_stream_id" :5300,
1622
	"original_network_id" :8292,
1623
	"segment_last_section_number" :41,
1624
	"segment_last_table_id" :80,
1625
"EIT_events":[
1626
{
1627
		"event_id" :12717,
1628
		"start_date" : "2020-11-05",
1629
		"start_time" : "15:00:00",
1630
		"duration" : "00:15:00",
1631
		"running_status" :1,
1632
		"running_status_descr" : "not running",
1633
		"free_ca_mode" :0,
1634
		"descriptors_loop_length" : 102,
1635
"EIT_descriptors":[
1636

1637
{
1638
		"tag" :77,
1639
		"len" : 102,
1640
		"descr" : "Short event descriptor",
1641
		"short_evt":{
1642
		"language" : "bul",
1643
		"name" : "Натисни F1 ",
1644
		"text" : "Образовател. На поредица за дигитална култура с водещ Никола Димитров - Nikicha1 "
1645
}
1646
}]
1647
}
1648
]
1649
},
1650
{
1651
	"number" : 42,
1652
	"length" : 110,
1653
	"table_id" :80,
1654
	"section_length" : 107,
1655
	"section_syntax_indicator" :1,
1656
	"service_id" :5,
1657
	"current_next_indicator" :1,
1658
	"version_number" :19,
1659
	"section_number" :42,
1660
	"last_section_number" :83,
1661
	"transport_stream_id" :5300,
1662
	"original_network_id" :8292,
1663
	"segment_last_section_number" :42,
1664
	"segment_last_table_id" :80,
1665
"EIT_events":[
1666
{
1667
		"event_id" :12718,
1668
		"start_date" : "2020-11-05",
1669
		"start_time" : "15:15:00",
1670
		"duration" : "00:35:00",
1671
		"running_status" :1,
1672
		"running_status_descr" : "not running",
1673
		"free_ca_mode" :0,
1674
		"descriptors_loop_length" : 80,
1675
"EIT_descriptors":[
1676

1677
{
1678
		"tag" :77,
1679
		"len" : 80,
1680
		"descr" : "Short event descriptor",
1681
		"short_evt":{
1682
		"language" : "bul",
1683
		"name" : "Знание. БГ ",
1684
		"text" : "Образовател. Образователно предаване \/БНТ 2 Благоевград\/п\/ "
1685
}
1686
}]
1687
}
1688
]
1689
},
1690
{
1691
	"number" : 43,
1692
	"length" : 69,
1693
	"table_id" :80,
1694
	"section_length" : 66,
1695
	"section_syntax_indicator" :1,
1696
	"service_id" :5,
1697
	"current_next_indicator" :1,
1698
	"version_number" :19,
1699
	"section_number" :43,
1700
	"last_section_number" :83,
1701
	"transport_stream_id" :5300,
1702
	"original_network_id" :8292,
1703
	"segment_last_section_number" :43,
1704
	"segment_last_table_id" :80,
1705
"EIT_events":[
1706
{
1707
		"event_id" :12719,
1708
		"start_date" : "2020-11-05",
1709
		"start_time" : "15:50:00",
1710
		"duration" : "00:10:00",
1711
		"running_status" :1,
1712
		"running_status_descr" : "not running",
1713
		"free_ca_mode" :0,
1714
		"descriptors_loop_length" : 39,
1715
"EIT_descriptors":[
1716

1717
{
1718
		"tag" :77,
1719
		"len" : 39,
1720
		"descr" : "Short event descriptor",
1721
		"short_evt":{
1722
		"language" : "bul",
1723
		"name" : "10 000 крачки ",
1724
		"text" : "БНТ 2 Пловдив\/ "
1725
}
1726
}]
1727
}
1728
]
1729
},
1730
{
1731
	"number" : 44,
1732
	"length" : 59,
1733
	"table_id" :80,
1734
	"section_length" : 56,
1735
	"section_syntax_indicator" :1,
1736
	"service_id" :5,
1737
	"current_next_indicator" :1,
1738
	"version_number" :19,
1739
	"section_number" :44,
1740
	"last_section_number" :83,
1741
	"transport_stream_id" :5300,
1742
	"original_network_id" :8292,
1743
	"segment_last_section_number" :44,
1744
	"segment_last_table_id" :80,
1745
"EIT_events":[
1746
{
1747
		"event_id" :12720,
1748
		"start_date" : "2020-11-05",
1749
		"start_time" : "16:00:00",
1750
		"duration" : "00:20:00",
1751
		"running_status" :1,
1752
		"running_status_descr" : "not running",
1753
		"free_ca_mode" :0,
1754
		"descriptors_loop_length" : 29,
1755
"EIT_descriptors":[
1756

1757
{
1758
		"tag" :77,
1759
		"len" : 29,
1760
		"descr" : "Short event descriptor",
1761
		"short_evt":{
1762
		"language" : "bul",
1763
		"name" : "По света и у нас ",
1764
		"text" : " "
1765
}
1766
}]
1767
}
1768
]
1769
},
1770
{
1771
	"number" : 45,
1772
	"length" : 84,
1773
	"table_id" :80,
1774
	"section_length" : 81,
1775
	"section_syntax_indicator" :1,
1776
	"service_id" :5,
1777
	"current_next_indicator" :1,
1778
	"version_number" :19,
1779
	"section_number" :45,
1780
	"last_section_number" :83,
1781
	"transport_stream_id" :5300,
1782
	"original_network_id" :8292,
1783
	"segment_last_section_number" :45,
1784
	"segment_last_table_id" :80,
1785
"EIT_events":[
1786
{
1787
		"event_id" :12721,
1788
		"start_date" : "2020-11-05",
1789
		"start_time" : "16:20:00",
1790
		"duration" : "00:10:00",
1791
		"running_status" :1,
1792
		"running_status_descr" : "not running",
1793
		"free_ca_mode" :0,
1794
		"descriptors_loop_length" : 54,
1795
"EIT_descriptors":[
1796

1797
{
1798
		"tag" :77,
1799
		"len" : 54,
1800
		"descr" : "Short event descriptor",
1801
		"short_evt":{
1802
		"language" : "bul",
1803
		"name" : "Частните музеи на Чехия ",
1804
		"text" : "Музей на минералите "
1805
}
1806
}]
1807
}
1808
]
1809
},
1810
{
1811
	"number" : 46,
1812
	"length" : 130,
1813
	"table_id" :80,
1814
	"section_length" : 127,
1815
	"section_syntax_indicator" :1,
1816
	"service_id" :5,
1817
	"current_next_indicator" :1,
1818
	"version_number" :19,
1819
	"section_number" :46,
1820
	"last_section_number" :83,
1821
	"transport_stream_id" :5300,
1822
	"original_network_id" :8292,
1823
	"segment_last_section_number" :46,
1824
	"segment_last_table_id" :80,
1825
"EIT_events":[
1826
{
1827
		"event_id" :12722,
1828
		"start_date" : "2020-11-05",
1829
		"start_time" : "16:30:00",
1830
		"duration" : "00:30:00",
1831
		"running_status" :1,
1832
		"running_status_descr" : "not running",
1833
		"free_ca_mode" :0,
1834
		"descriptors_loop_length" : 100,
1835
"EIT_descriptors":[
1836

1837
{
1838
		"tag" :77,
1839
		"len" : 100,
1840
		"descr" : "Short event descriptor",
1841
		"short_evt":{
1842
		"language" : "bul",
1843
		"name" : "Линия Култура ",
1844
		"text" : "Информационно предаване. Информационно предаване за култура \/БНТ 2 Пловдив\/ "
1845
}
1846
}]
1847
}
1848
]
1849
},
1850
{
1851
	"number" : 47,
1852
	"length" : 111,
1853
	"table_id" :80,
1854
	"section_length" : 108,
1855
	"section_syntax_indicator" :1,
1856
	"service_id" :5,
1857
	"current_next_indicator" :1,
1858
	"version_number" :19,
1859
	"section_number" :47,
1860
	"last_section_number" :83,
1861
	"transport_stream_id" :5300,
1862
	"original_network_id" :8292,
1863
	"segment_last_section_number" :47,
1864
	"segment_last_table_id" :80,
1865
"EIT_events":[
1866
{
1867
		"event_id" :12723,
1868
		"start_date" : "2020-11-05",
1869
		"start_time" : "17:00:00",
1870
		"duration" : "00:25:00",
1871
		"running_status" :1,
1872
		"running_status_descr" : "not running",
1873
		"free_ca_mode" :0,
1874
		"descriptors_loop_length" : 81,
1875
"EIT_descriptors":[
1876

1877
{
1878
		"tag" :77,
1879
		"len" : 81,
1880
		"descr" : "Short event descriptor",
1881
		"short_evt":{
1882
		"language" : "bul",
1883
		"name" : "Сладка кухня ",
1884
		"text" : "Документално предаване. Документална поредица \/12 епизод\/ "
1885
}
1886
}]
1887
}
1888
]
1889
},
1890
{
1891
	"number" : 48,
1892
	"length" : 128,
1893
	"table_id" :80,
1894
	"section_length" : 125,
1895
	"section_syntax_indicator" :1,
1896
	"service_id" :5,
1897
	"current_next_indicator" :1,
1898
	"version_number" :19,
1899
	"section_number" :48,
1900
	"last_section_number" :83,
1901
	"transport_stream_id" :5300,
1902
	"original_network_id" :8292,
1903
	"segment_last_section_number" :48,
1904
	"segment_last_table_id" :80,
1905
"EIT_events":[
1906
{
1907
		"event_id" :12724,
1908
		"start_date" : "2020-11-05",
1909
		"start_time" : "17:25:00",
1910
		"duration" : "00:25:00",
1911
		"running_status" :1,
1912
		"running_status_descr" : "not running",
1913
		"free_ca_mode" :0,
1914
		"descriptors_loop_length" : 98,
1915
"EIT_descriptors":[
1916

1917
{
1918
		"tag" :77,
1919
		"len" : 98,
1920
		"descr" : "Short event descriptor",
1921
		"short_evt":{
1922
		"language" : "bul",
1923
		"name" : "Най - добрата работа за кучета ",
1924
		"text" : "Документално предаване. Документална поредица \/8 епизод\/ "
1925
}
1926
}]
1927
}
1928
]
1929
},
1930
{
1931
	"number" : 49,
1932
	"length" : 74,
1933
	"table_id" :80,
1934
	"section_length" : 71,
1935
	"section_syntax_indicator" :1,
1936
	"service_id" :5,
1937
	"current_next_indicator" :1,
1938
	"version_number" :19,
1939
	"section_number" :49,
1940
	"last_section_number" :83,
1941
	"transport_stream_id" :5300,
1942
	"original_network_id" :8292,
1943
	"segment_last_section_number" :49,
1944
	"segment_last_table_id" :80,
1945
"EIT_events":[
1946
{
1947
		"event_id" :12725,
1948
		"start_date" : "2020-11-05",
1949
		"start_time" : "17:50:00",
1950
		"duration" : "00:10:00",
1951
		"running_status" :1,
1952
		"running_status_descr" : "not running",
1953
		"free_ca_mode" :0,
1954
		"descriptors_loop_length" : 44,
1955
"EIT_descriptors":[
1956

1957
{
1958
		"tag" :77,
1959
		"len" : 44,
1960
		"descr" : "Short event descriptor",
1961
		"short_evt":{
1962
		"language" : "bul",
1963
		"name" : "Лека нощ, деца! ",
1964
		"text" : "Даница и приятели "
1965
}
1966
}]
1967
}
1968
]
1969
},
1970
{
1971
	"number" : 50,
1972
	"length" : 97,
1973
	"table_id" :80,
1974
	"section_length" : 94,
1975
	"section_syntax_indicator" :1,
1976
	"service_id" :5,
1977
	"current_next_indicator" :1,
1978
	"version_number" :19,
1979
	"section_number" :50,
1980
	"last_section_number" :83,
1981
	"transport_stream_id" :5300,
1982
	"original_network_id" :8292,
1983
	"segment_last_section_number" :50,
1984
	"segment_last_table_id" :80,
1985
"EIT_events":[
1986
{
1987
		"event_id" :12726,
1988
		"start_date" : "2020-11-05",
1989
		"start_time" : "18:00:00",
1990
		"duration" : "00:45:00",
1991
		"running_status" :1,
1992
		"running_status_descr" : "not running",
1993
		"free_ca_mode" :0,
1994
		"descriptors_loop_length" : 67,
1995
"EIT_descriptors":[
1996

1997
{
1998
		"tag" :77,
1999
		"len" : 67,
2000
		"descr" : "Short event descriptor",
2001
		"short_evt":{
2002
		"language" : "bul",
2003
		"name" : "Господин Селфридж ",
2004
		"text" : "Сериал. Сериен тв филм \/7 епизод\/ (12) "
2005
}
2006
}]
2007
}
2008
]
2009
},
2010
{
2011
	"number" : 51,
2012
	"length" : 108,
2013
	"table_id" :80,
2014
	"section_length" : 105,
2015
	"section_syntax_indicator" :1,
2016
	"service_id" :5,
2017
	"current_next_indicator" :1,
2018
	"version_number" :19,
2019
	"section_number" :51,
2020
	"last_section_number" :83,
2021
	"transport_stream_id" :5300,
2022
	"original_network_id" :8292,
2023
	"segment_last_section_number" :51,
2024
	"segment_last_table_id" :80,
2025
"EIT_events":[
2026
{
2027
		"event_id" :12727,
2028
		"start_date" : "2020-11-05",
2029
		"start_time" : "18:45:00",
2030
		"duration" : "00:45:00",
2031
		"running_status" :1,
2032
		"running_status_descr" : "not running",
2033
		"free_ca_mode" :0,
2034
		"descriptors_loop_length" : 78,
2035
"EIT_descriptors":[
2036

2037
{
2038
		"tag" :77,
2039
		"len" : 78,
2040
		"descr" : "Short event descriptor",
2041
		"short_evt":{
2042
		"language" : "bul",
2043
		"name" : "Младият Върколак ",
2044
		"text" : "Сериал. Сериен тв филм \/пети сезон, 6 епизод\/ (12) "
2045
}
2046
}]
2047
}
2048
]
2049
},
2050
{
2051
	"number" : 52,
2052
	"length" : 134,
2053
	"table_id" :80,
2054
	"section_length" : 131,
2055
	"section_syntax_indicator" :1,
2056
	"service_id" :5,
2057
	"current_next_indicator" :1,
2058
	"version_number" :19,
2059
	"section_number" :52,
2060
	"last_section_number" :83,
2061
	"transport_stream_id" :5300,
2062
	"original_network_id" :8292,
2063
	"segment_last_section_number" :52,
2064
	"segment_last_table_id" :80,
2065
"EIT_events":[
2066
{
2067
		"event_id" :12728,
2068
		"start_date" : "2020-11-05",
2069
		"start_time" : "19:30:00",
2070
		"duration" : "00:30:00",
2071
		"running_status" :1,
2072
		"running_status_descr" : "not running",
2073
		"free_ca_mode" :0,
2074
		"descriptors_loop_length" : 104,
2075
"EIT_descriptors":[
2076

2077
{
2078
		"tag" :77,
2079
		"len" : 104,
2080
		"descr" : "Short event descriptor",
2081
		"short_evt":{
2082
		"language" : "bul",
2083
		"name" : "Арт стрийм ",
2084
		"text" : "Телевизионно предаване. Предаване за културните събития в Пловдив \/БНТ 2 Пловдив\/. "
2085
}
2086
}]
2087
}
2088
]
2089
},
2090
{
2091
	"number" : 53,
2092
	"length" : 115,
2093
	"table_id" :80,
2094
	"section_length" : 112,
2095
	"section_syntax_indicator" :1,
2096
	"service_id" :5,
2097
	"current_next_indicator" :1,
2098
	"version_number" :19,
2099
	"section_number" :53,
2100
	"last_section_number" :83,
2101
	"transport_stream_id" :5300,
2102
	"original_network_id" :8292,
2103
	"segment_last_section_number" :53,
2104
	"segment_last_table_id" :80,
2105
"EIT_events":[
2106
{
2107
		"event_id" :12729,
2108
		"start_date" : "2020-11-05",
2109
		"start_time" : "20:00:00",
2110
		"duration" : "01:00:00",
2111
		"running_status" :1,
2112
		"running_status_descr" : "not running",
2113
		"free_ca_mode" :0,
2114
		"descriptors_loop_length" : 85,
2115
"EIT_descriptors":[
2116

2117
{
2118
		"tag" :77,
2119
		"len" : 85,
2120
		"descr" : "Short event descriptor",
2121
		"short_evt":{
2122
		"language" : "bul",
2123
		"name" : "Концерт на ImproviSatie ",
2124
		"text" : "Концерт. Празници на изкуствата Аполония \/2018г. \/ "
2125
}
2126
}]
2127
}
2128
]
2129
},
2130
{
2131
	"number" : 54,
2132
	"length" : 90,
2133
	"table_id" :80,
2134
	"section_length" : 87,
2135
	"section_syntax_indicator" :1,
2136
	"service_id" :5,
2137
	"current_next_indicator" :1,
2138
	"version_number" :19,
2139
	"section_number" :54,
2140
	"last_section_number" :83,
2141
	"transport_stream_id" :5300,
2142
	"original_network_id" :8292,
2143
	"segment_last_section_number" :54,
2144
	"segment_last_table_id" :80,
2145
"EIT_events":[
2146
{
2147
		"event_id" :12730,
2148
		"start_date" : "2020-11-05",
2149
		"start_time" : "21:00:00",
2150
		"duration" : "01:00:00",
2151
		"running_status" :1,
2152
		"running_status_descr" : "not running",
2153
		"free_ca_mode" :0,
2154
		"descriptors_loop_length" : 60,
2155
"EIT_descriptors":[
2156

2157
{
2158
		"tag" :77,
2159
		"len" : 60,
2160
		"descr" : "Short event descriptor",
2161
		"short_evt":{
2162
		"language" : "bul",
2163
		"name" : "Народен дом на терора ",
2164
		"text" : "Документален филм. 2015г. \/ "
2165
}
2166
}]
2167
}
2168
]
2169
},
2170
{
2171
	"number" : 55,
2172
	"length" : 59,
2173
	"table_id" :80,
2174
	"section_length" : 56,
2175
	"section_syntax_indicator" :1,
2176
	"service_id" :5,
2177
	"current_next_indicator" :1,
2178
	"version_number" :19,
2179
	"section_number" :55,
2180
	"last_section_number" :83,
2181
	"transport_stream_id" :5300,
2182
	"original_network_id" :8292,
2183
	"segment_last_section_number" :55,
2184
	"segment_last_table_id" :80,
2185
"EIT_events":[
2186
{
2187
		"event_id" :12731,
2188
		"start_date" : "2020-11-05",
2189
		"start_time" : "22:00:00",
2190
		"duration" : "00:30:00",
2191
		"running_status" :1,
2192
		"running_status_descr" : "not running",
2193
		"free_ca_mode" :0,
2194
		"descriptors_loop_length" : 29,
2195
"EIT_descriptors":[
2196

2197
{
2198
		"tag" :77,
2199
		"len" : 29,
2200
		"descr" : "Short event descriptor",
2201
		"short_evt":{
2202
		"language" : "bul",
2203
		"name" : "Следите остават ",
2204
		"text" : \/ "
2205
}
2206
}]
2207
}
2208
]
2209
},
2210
{
2211
	"number" : 56,
2212
	"length" : 54,
2213
	"table_id" :80,
2214
	"section_length" : 51,
2215
	"section_syntax_indicator" :1,
2216
	"service_id" :5,
2217
	"current_next_indicator" :1,
2218
	"version_number" :19,
2219
	"section_number" :56,
2220
	"last_section_number" :83,
2221
	"transport_stream_id" :5300,
2222
	"original_network_id" :8292,
2223
	"segment_last_section_number" :56,
2224
	"segment_last_table_id" :80,
2225
"EIT_events":[
2226
{
2227
		"event_id" :12732,
2228
		"start_date" : "2020-11-05",
2229
		"start_time" : "22:30:00",
2230
		"duration" : "00:15:00",
2231
		"running_status" :1,
2232
		"running_status_descr" : "not running",
2233
		"free_ca_mode" :0,
2234
		"descriptors_loop_length" : 24,
2235
"EIT_descriptors":[
2236

2237
{
2238
		"tag" :77,
2239
		"len" : 24,
2240
		"descr" : "Short event descriptor",
2241
		"short_evt":{
2242
		"language" : "bul",
2243
		"name" : "Натисни F1 ",
2244
		"text" : \/ "
2245
}
2246
}]
2247
}
2248
]
2249
},
2250
{
2251
	"number" : 57,
2252
	"length" : 111,
2253
	"table_id" :80,
2254
	"section_length" : 108,
2255
	"section_syntax_indicator" :1,
2256
	"service_id" :5,
2257
	"current_next_indicator" :1,
2258
	"version_number" :19,
2259
	"section_number" :57,
2260
	"last_section_number" :83,
2261
	"transport_stream_id" :5300,
2262
	"original_network_id" :8292,
2263
	"segment_last_section_number" :57,
2264
	"segment_last_table_id" :80,
2265
"EIT_events":[
2266
{
2267
		"event_id" :12733,
2268
		"start_date" : "2020-11-05",
2269
		"start_time" : "22:45:00",
2270
		"duration" : "00:45:00",
2271
		"running_status" :1,
2272
		"running_status_descr" : "not running",
2273
		"free_ca_mode" :0,
2274
		"descriptors_loop_length" : 81,
2275
"EIT_descriptors":[
2276

2277
{
2278
		"tag" :77,
2279
		"len" : 81,
2280
		"descr" : "Short event descriptor",
2281
		"short_evt":{
2282
		"language" : "bul",
2283
		"name" : "Викингите ",
2284
		"text" : "Тв, сериал. Тв сериал \/пети сезон, 10, последен епизод\/ (16) "
2285
}
2286
}]
2287
}
2288
]
2289
},
2290
{
2291
	"number" : 58,
2292
	"length" : 132,
2293
	"table_id" :80,
2294
	"section_length" : 129,
2295
	"section_syntax_indicator" :1,
2296
	"service_id" :5,
2297
	"current_next_indicator" :1,
2298
	"version_number" :19,
2299
	"section_number" :58,
2300
	"last_section_number" :83,
2301
	"transport_stream_id" :5300,
2302
	"original_network_id" :8292,
2303
	"segment_last_section_number" :58,
2304
	"segment_last_table_id" :80,
2305
"EIT_events":[
2306
{
2307
		"event_id" :12734,
2308
		"start_date" : "2020-11-05",
2309
		"start_time" : "23:30:00",
2310
		"duration" : "00:30:00",
2311
		"running_status" :1,
2312
		"running_status_descr" : "not running",
2313
		"free_ca_mode" :0,
2314
		"descriptors_loop_length" : 102,
2315
"EIT_descriptors":[
2316

2317
{
2318
		"tag" :77,
2319
		"len" : 102,
2320
		"descr" : "Short event descriptor",
2321
		"short_evt":{
2322
		"language" : "bul",
2323
		"name" : "Линия Култура ",
2324
		"text" : "Информационно предаване. Информационно предаване за култура \/БНТ 2 Пловдив\/п\/ "
2325
}
2326
}]
2327
}
2328
]
2329
},
2330
{
2331
	"number" : 59,
2332
	"length" : 109,
2333
	"table_id" :80,
2334
	"section_length" : 106,
2335
	"section_syntax_indicator" :1,
2336
	"service_id" :5,
2337
	"current_next_indicator" :1,
2338
	"version_number" :19,
2339
	"section_number" :59,
2340
	"last_section_number" :83,
2341
	"transport_stream_id" :5300,
2342
	"original_network_id" :8292,
2343
	"segment_last_section_number" :59,
2344
	"segment_last_table_id" :80,
2345
"EIT_events":[
2346
{
2347
		"event_id" :12735,
2348
		"start_date" : "2020-11-06",
2349
		"start_time" : "00:00:00",
2350
		"duration" : "01:00:00",
2351
		"running_status" :1,
2352
		"running_status_descr" : "not running",
2353
		"free_ca_mode" :0,
2354
		"descriptors_loop_length" : 79,
2355
"EIT_descriptors":[
2356

2357
{
2358
		"tag" :77,
2359
		"len" : 79,
2360
		"descr" : "Short event descriptor",
2361
		"short_evt":{
2362
		"language" : "bul",
2363
		"name" : "История.bg ",
2364
		"text" : "Кодът на българската индентичност. Спекулации и факти \/п\/ "
2365
}
2366
}]
2367
}
2368
]
2369
},
2370
{
2371
	"number" : 60,
2372
	"length" : 110,
2373
	"table_id" :80,
2374
	"section_length" : 107,
2375
	"section_syntax_indicator" :1,
2376
	"service_id" :5,
2377
	"current_next_indicator" :1,
2378
	"version_number" :19,
2379
	"section_number" :60,
2380
	"last_section_number" :83,
2381
	"transport_stream_id" :5300,
2382
	"original_network_id" :8292,
2383
	"segment_last_section_number" :60,
2384
	"segment_last_table_id" :80,
2385
"EIT_events":[
2386
{
2387
		"event_id" :12736,
2388
		"start_date" : "2020-11-06",
2389
		"start_time" : "01:00:00",
2390
		"duration" : "00:30:00",
2391
		"running_status" :1,
2392
		"running_status_descr" : "not running",
2393
		"free_ca_mode" :0,
2394
		"descriptors_loop_length" : 80,
2395
"EIT_descriptors":[
2396

2397
{
2398
		"tag" :77,
2399
		"len" : 80,
2400
		"descr" : "Short event descriptor",
2401
		"short_evt":{
2402
		"language" : "bul",
2403
		"name" : "Знание. БГ ",
2404
		"text" : "Образовател. Образователно предаване \/БНТ 2 Благоевград\/п\/ "
2405
}
2406
}]
2407
}
2408
]
2409
},
2410
{
2411
	"number" : 61,
2412
	"length" : 75,
2413
	"table_id" :80,
2414
	"section_length" : 72,
2415
	"section_syntax_indicator" :1,
2416
	"service_id" :5,
2417
	"current_next_indicator" :1,
2418
	"version_number" :19,
2419
	"section_number" :61,
2420
	"last_section_number" :83,
2421
	"transport_stream_id" :5300,
2422
	"original_network_id" :8292,
2423
	"segment_last_section_number" :61,
2424
	"segment_last_table_id" :80,
2425
"EIT_events":[
2426
{
2427
		"event_id" :12737,
2428
		"start_date" : "2020-11-06",
2429
		"start_time" : "01:30:00",
2430
		"duration" : "00:30:00",
2431
		"running_status" :1,
2432
		"running_status_descr" : "not running",
2433
		"free_ca_mode" :0,
2434
		"descriptors_loop_length" : 45,
2435
"EIT_descriptors":[
2436

2437
{
2438
		"tag" :77,
2439
		"len" : 45,
2440
		"descr" : "Short event descriptor",
2441
		"short_evt":{
2442
		"language" : "bul",
2443
		"name" : "Извън играта ",
2444
		"text" : "Телевизионна игра. П\/ "
2445
}
2446
}]
2447
}
2448
]
2449
},
2450
{
2451
	"number" : 62,
2452
	"length" : 99,
2453
	"table_id" :80,
2454
	"section_length" : 96,
2455
	"section_syntax_indicator" :1,
2456
	"service_id" :5,
2457
	"current_next_indicator" :1,
2458
	"version_number" :19,
2459
	"section_number" :62,
2460
	"last_section_number" :83,
2461
	"transport_stream_id" :5300,
2462
	"original_network_id" :8292,
2463
	"segment_last_section_number" :62,
2464
	"segment_last_table_id" :80,
2465
"EIT_events":[
2466
{
2467
		"event_id" :12738,
2468
		"start_date" : "2020-11-06",
2469
		"start_time" : "02:00:00",
2470
		"duration" : "00:45:00",
2471
		"running_status" :1,
2472
		"running_status_descr" : "not running",
2473
		"free_ca_mode" :0,
2474
		"descriptors_loop_length" : 69,
2475
"EIT_descriptors":[
2476

2477
{
2478
		"tag" :77,
2479
		"len" : 69,
2480
		"descr" : "Short event descriptor",
2481
		"short_evt":{
2482
		"language" : "bul",
2483
		"name" : "Господин Селфридж ",
2484
		"text" : "Сериал. Сериен тв филм \/7 епизод\/п\/ (12) "
2485
}
2486
}]
2487
}
2488
]
2489
},
2490
{
2491
	"number" : 63,
2492
	"length" : 110,
2493
	"table_id" :80,
2494
	"section_length" : 107,
2495
	"section_syntax_indicator" :1,
2496
	"service_id" :5,
2497
	"current_next_indicator" :1,
2498
	"version_number" :19,
2499
	"section_number" :63,
2500
	"last_section_number" :83,
2501
	"transport_stream_id" :5300,
2502
	"original_network_id" :8292,
2503
	"segment_last_section_number" :63,
2504
	"segment_last_table_id" :80,
2505
"EIT_events":[
2506
{
2507
		"event_id" :12739,
2508
		"start_date" : "2020-11-06",
2509
		"start_time" : "02:45:00",
2510
		"duration" : "00:45:00",
2511
		"running_status" :1,
2512
		"running_status_descr" : "not running",
2513
		"free_ca_mode" :0,
2514
		"descriptors_loop_length" : 80,
2515
"EIT_descriptors":[
2516

2517
{
2518
		"tag" :77,
2519
		"len" : 80,
2520
		"descr" : "Short event descriptor",
2521
		"short_evt":{
2522
		"language" : "bul",
2523
		"name" : "Младият Върколак ",
2524
		"text" : "Сериал. Сериен тв филм \/пети сезон, 6 епизод\/п\/ (12) "
2525
}
2526
}]
2527
}
2528
]
2529
},
2530
{
2531
	"number" : 64,
2532
	"length" : 58,
2533
	"table_id" :80,
2534
	"section_length" : 55,
2535
	"section_syntax_indicator" :1,
2536
	"service_id" :5,
2537
	"current_next_indicator" :1,
2538
	"version_number" :19,
2539
	"section_number" :64,
2540
	"last_section_number" :83,
2541
	"transport_stream_id" :5300,
2542
	"original_network_id" :8292,
2543
	"segment_last_section_number" :64,
2544
	"segment_last_table_id" :80,
2545
"EIT_events":[
2546
{
2547
		"event_id" :12740,
2548
		"start_date" : "2020-11-06",
2549
		"start_time" : "03:30:00",
2550
		"duration" : "00:30:00",
2551
		"running_status" :1,
2552
		"running_status_descr" : "not running",
2553
		"free_ca_mode" :0,
2554
		"descriptors_loop_length" : 28,
2555
"EIT_descriptors":[
2556

2557
{
2558
		"tag" :77,
2559
		"len" : 28,
2560
		"descr" : "Short event descriptor",
2561
		"short_evt":{
2562
		"language" : "bul",
2563
		"name" : "Вечната музика ",
2564
		"text" : \/ "
2565
}
2566
}]
2567
}
2568
]
2569
},
2570
{
2571
	"number" : 65,
2572
	"length" : 102,
2573
	"table_id" :80,
2574
	"section_length" : 99,
2575
	"section_syntax_indicator" :1,
2576
	"service_id" :5,
2577
	"current_next_indicator" :1,
2578
	"version_number" :19,
2579
	"section_number" :65,
2580
	"last_section_number" :83,
2581
	"transport_stream_id" :5300,
2582
	"original_network_id" :8292,
2583
	"segment_last_section_number" :65,
2584
	"segment_last_table_id" :80,
2585
"EIT_events":[
2586
{
2587
		"event_id" :12741,
2588
		"start_date" : "2020-11-06",
2589
		"start_time" : "04:00:00",
2590
		"duration" : "00:35:00",
2591
		"running_status" :1,
2592
		"running_status_descr" : "not running",
2593
		"free_ca_mode" :0,
2594
		"descriptors_loop_length" : 72,
2595
"EIT_descriptors":[
2596

2597
{
2598
		"tag" :77,
2599
		"len" : 72,
2600
		"descr" : "Short event descriptor",
2601
		"short_evt":{
2602
		"language" : "bul",
2603
		"name" : "Пътешествия ",
2604
		"text" : "Документално предаване. Документална поредица \/п\/ "
2605
}
2606
}]
2607
}
2608
]
2609
},
2610
{
2611
	"number" : 66,
2612
	"length" : 63,
2613
	"table_id" :80,
2614
	"section_length" : 60,
2615
	"section_syntax_indicator" :1,
2616
	"service_id" :5,
2617
	"current_next_indicator" :1,
2618
	"version_number" :19,
2619
	"section_number" :66,
2620
	"last_section_number" :83,
2621
	"transport_stream_id" :5300,
2622
	"original_network_id" :8292,
2623
	"segment_last_section_number" :66,
2624
	"segment_last_table_id" :80,
2625
"EIT_events":[
2626
{
2627
		"event_id" :12742,
2628
		"start_date" : "2020-11-06",
2629
		"start_time" : "04:35:00",
2630
		"duration" : "00:25:00",
2631
		"running_status" :1,
2632
		"running_status_descr" : "not running",
2633
		"free_ca_mode" :0,
2634
		"descriptors_loop_length" : 33,
2635
"EIT_descriptors":[
2636

2637
{
2638
		"tag" :77,
2639
		"len" : 33,
2640
		"descr" : "Short event descriptor",
2641
		"short_evt":{
2642
		"language" : "bul",
2643
		"name" : "Защо? ",
2644
		"text" : "Защо носим очила "
2645
}
2646
}]
2647
}
2648
]
2649
},
2650
{
2651
	"number" : 67,
2652
	"length" : 92,
2653
	"table_id" :80,
2654
	"section_length" : 89,
2655
	"section_syntax_indicator" :1,
2656
	"service_id" :5,
2657
	"current_next_indicator" :1,
2658
	"version_number" :19,
2659
	"section_number" :67,
2660
	"last_section_number" :83,
2661
	"transport_stream_id" :5300,
2662
	"original_network_id" :8292,
2663
	"segment_last_section_number" :67,
2664
	"segment_last_table_id" :80,
2665
"EIT_events":[
2666
{
2667
		"event_id" :12743,
2668
		"start_date" : "2020-11-06",
2669
		"start_time" : "05:00:00",
2670
		"duration" : "00:15:00",
2671
		"running_status" :1,
2672
		"running_status_descr" : "not running",
2673
		"free_ca_mode" :0,
2674
		"descriptors_loop_length" : 62,
2675
"EIT_descriptors":[
2676

2677
{
2678
		"tag" :77,
2679
		"len" : 62,
2680
		"descr" : "Short event descriptor",
2681
		"short_evt":{
2682
		"language" : "bul",
2683
		"name" : "Есенни дневници - Средна гора ",
2684
		"text" : "Научнопопулярен. Филм "
2685
}
2686
}]
2687
}
2688
]
2689
},
2690
{
2691
	"number" : 68,
2692
	"length" : 73,
2693
	"table_id" :80,
2694
	"section_length" : 70,
2695
	"section_syntax_indicator" :1,
2696
	"service_id" :5,
2697
	"current_next_indicator" :1,
2698
	"version_number" :19,
2699
	"section_number" :68,
2700
	"last_section_number" :83,
2701
	"transport_stream_id" :5300,
2702
	"original_network_id" :8292,
2703
	"segment_last_section_number" :68,
2704
	"segment_last_table_id" :80,
2705
"EIT_events":[
2706
{
2707
		"event_id" :12744,
2708
		"start_date" : "2020-11-06",
2709
		"start_time" : "05:15:00",
2710
		"duration" : "00:30:00",
2711
		"running_status" :1,
2712
		"running_status_descr" : "not running",
2713
		"free_ca_mode" :0,
2714
		"descriptors_loop_length" : 43,
2715
"EIT_descriptors":[
2716

2717
{
2718
		"tag" :77,
2719
		"len" : 43,
2720
		"descr" : "Short event descriptor",
2721
		"short_evt":{
2722
		"language" : "bul",
2723
		"name" : "Най - доброто от ",
2724
		"text" : "Весело букварче "
2725
}
2726
}]
2727
}
2728
]
2729
},
2730
{
2731
	"number" : 69,
2732
	"length" : 77,
2733
	"table_id" :80,
2734
	"section_length" : 74,
2735
	"section_syntax_indicator" :1,
2736
	"service_id" :5,
2737
	"current_next_indicator" :1,
2738
	"version_number" :19,
2739
	"section_number" :69,
2740
	"last_section_number" :83,
2741
	"transport_stream_id" :5300,
2742
	"original_network_id" :8292,
2743
	"segment_last_section_number" :69,
2744
	"segment_last_table_id" :80,
2745
"EIT_events":[
2746
{
2747
		"event_id" :12745,
2748
		"start_date" : "2020-11-06",
2749
		"start_time" : "05:45:00",
2750
		"duration" : "00:15:00",
2751
		"running_status" :1,
2752
		"running_status_descr" : "not running",
2753
		"free_ca_mode" :0,
2754
		"descriptors_loop_length" : 47,
2755
"EIT_descriptors":[
2756

2757
{
2758
		"tag" :77,
2759
		"len" : 47,
2760
		"descr" : "Short event descriptor",
2761
		"short_evt":{
2762
		"language" : "bul",
2763
		"name" : "Български уроци - аз уча български ",
2764
		"text" : " "
2765
}
2766
}]
2767
}
2768
]
2769
},
2770
{
2771
	"number" : 70,
2772
	"length" : 65,
2773
	"table_id" :80,
2774
	"section_length" : 62,
2775
	"section_syntax_indicator" :1,
2776
	"service_id" :5,
2777
	"current_next_indicator" :1,
2778
	"version_number" :19,
2779
	"section_number" :70,
2780
	"last_section_number" :83,
2781
	"transport_stream_id" :5300,
2782
	"original_network_id" :8292,
2783
	"segment_last_section_number" :70,
2784
	"segment_last_table_id" :80,
2785
"EIT_events":[
2786
{
2787
		"event_id" :12746,
2788
		"start_date" : "2020-11-06",
2789
		"start_time" : "06:00:00",
2790
		"duration" : "01:00:00",
2791
		"running_status" :1,
2792
		"running_status_descr" : "not running",
2793
		"free_ca_mode" :0,
2794
		"descriptors_loop_length" : 35,
2795
"EIT_descriptors":[
2796

2797
{
2798
		"tag" :77,
2799
		"len" : 35,
2800
		"descr" : "Short event descriptor",
2801
		"short_evt":{
2802
		"language" : "bul",
2803
		"name" : "Иде нашенската музика ",
2804
		"text" : \/ "
2805
}
2806
}]
2807
}
2808
]
2809
},
2810
{
2811
	"number" : 71,
2812
	"length" : 59,
2813
	"table_id" :80,
2814
	"section_length" : 56,
2815
	"section_syntax_indicator" :1,
2816
	"service_id" :5,
2817
	"current_next_indicator" :1,
2818
	"version_number" :19,
2819
	"section_number" :71,
2820
	"last_section_number" :83,
2821
	"transport_stream_id" :5300,
2822
	"original_network_id" :8292,
2823
	"segment_last_section_number" :71,
2824
	"segment_last_table_id" :80,
2825
"EIT_events":[
2826
{
2827
		"event_id" :12747,
2828
		"start_date" : "2020-11-06",
2829
		"start_time" : "07:00:00",
2830
		"duration" : "00:05:00",
2831
		"running_status" :1,
2832
		"running_status_descr" : "not running",
2833
		"free_ca_mode" :0,
2834
		"descriptors_loop_length" : 29,
2835
"EIT_descriptors":[
2836

2837
{
2838
		"tag" :77,
2839
		"len" : 29,
2840
		"descr" : "Short event descriptor",
2841
		"short_evt":{
2842
		"language" : "bul",
2843
		"name" : "По света и у нас ",
2844
		"text" : " "
2845
}
2846
}]
2847
}
2848
]
2849
},
2850
{
2851
	"number" : 72,
2852
	"length" : 54,
2853
	"table_id" :80,
2854
	"section_length" : 51,
2855
	"section_syntax_indicator" :1,
2856
	"service_id" :5,
2857
	"current_next_indicator" :1,
2858
	"version_number" :19,
2859
	"section_number" :72,
2860
	"last_section_number" :83,
2861
	"transport_stream_id" :5300,
2862
	"original_network_id" :8292,
2863
	"segment_last_section_number" :72,
2864
	"segment_last_table_id" :80,
2865
"EIT_events":[
2866
{
2867
		"event_id" :12748,
2868
		"start_date" : "2020-11-06",
2869
		"start_time" : "07:05:00",
2870
		"duration" : "00:15:00",
2871
		"running_status" :1,
2872
		"running_status_descr" : "not running",
2873
		"free_ca_mode" :0,
2874
		"descriptors_loop_length" : 24,
2875
"EIT_descriptors":[
2876

2877
{
2878
		"tag" :77,
2879
		"len" : 24,
2880
		"descr" : "Short event descriptor",
2881
		"short_evt":{
2882
		"language" : "bul",
2883
		"name" : "Натисни F1 ",
2884
		"text" : \/ "
2885
}
2886
}]
2887
}
2888
]
2889
},
2890
{
2891
	"number" : 73,
2892
	"length" : 71,
2893
	"table_id" :80,
2894
	"section_length" : 68,
2895
	"section_syntax_indicator" :1,
2896
	"service_id" :5,
2897
	"current_next_indicator" :1,
2898
	"version_number" :19,
2899
	"section_number" :73,
2900
	"last_section_number" :83,
2901
	"transport_stream_id" :5300,
2902
	"original_network_id" :8292,
2903
	"segment_last_section_number" :73,
2904
	"segment_last_table_id" :80,
2905
"EIT_events":[
2906
{
2907
		"event_id" :12749,
2908
		"start_date" : "2020-11-06",
2909
		"start_time" : "07:20:00",
2910
		"duration" : "00:10:00",
2911
		"running_status" :1,
2912
		"running_status_descr" : "not running",
2913
		"free_ca_mode" :0,
2914
		"descriptors_loop_length" : 41,
2915
"EIT_descriptors":[
2916

2917
{
2918
		"tag" :77,
2919
		"len" : 41,
2920
		"descr" : "Short event descriptor",
2921
		"short_evt":{
2922
		"language" : "bul",
2923
		"name" : "10 000 крачки ",
2924
		"text" : "БНТ 2 Пловдив\/п\/ "
2925
}
2926
}]
2927
}
2928
]
2929
},
2930
{
2931
	"number" : 74,
2932
	"length" : 82,
2933
	"table_id" :80,
2934
	"section_length" : 79,
2935
	"section_syntax_indicator" :1,
2936
	"service_id" :5,
2937
	"current_next_indicator" :1,
2938
	"version_number" :19,
2939
	"section_number" :74,
2940
	"last_section_number" :83,
2941
	"transport_stream_id" :5300,
2942
	"original_network_id" :8292,
2943
	"segment_last_section_number" :74,
2944
	"segment_last_table_id" :80,
2945
"EIT_events":[
2946
{
2947
		"event_id" :12750,
2948
		"start_date" : "2020-11-06",
2949
		"start_time" : "07:30:00",
2950
		"duration" : "01:00:00",
2951
		"running_status" :1,
2952
		"running_status_descr" : "not running",
2953
		"free_ca_mode" :0,
2954
		"descriptors_loop_length" : 52,
2955
"EIT_descriptors":[
2956

2957
{
2958
		"tag" :77,
2959
		"len" : 52,
2960
		"descr" : "Short event descriptor",
2961
		"short_evt":{
2962
		"language" : "bul",
2963
		"name" : "България в 60 минути с Мариана Векилска ",
2964
		"text" : " "
2965
}
2966
}]
2967
}
2968
]
2969
},
2970
{
2971
	"number" : 75,
2972
	"length" : 132,
2973
	"table_id" :80,
2974
	"section_length" : 129,
2975
	"section_syntax_indicator" :1,
2976
	"service_id" :5,
2977
	"current_next_indicator" :1,
2978
	"version_number" :19,
2979
	"section_number" :75,
2980
	"last_section_number" :83,
2981
	"transport_stream_id" :5300,
2982
	"original_network_id" :8292,
2983
	"segment_last_section_number" :75,
2984
	"segment_last_table_id" :80,
2985
"EIT_events":[
2986
{
2987
		"event_id" :12751,
2988
		"start_date" : "2020-11-06",
2989
		"start_time" : "08:30:00",
2990
		"duration" : "00:30:00",
2991
		"running_status" :1,
2992
		"running_status_descr" : "not running",
2993
		"free_ca_mode" :0,
2994
		"descriptors_loop_length" : 102,
2995
"EIT_descriptors":[
2996

2997
{
2998
		"tag" :77,
2999
		"len" : 102,
3000
		"descr" : "Short event descriptor",
3001
		"short_evt":{
3002
		"language" : "bul",
3003
		"name" : "Линия Култура ",
3004
		"text" : "Информационно предаване. Информационно предаване за култура \/БНТ 2 Пловдив\/п\/ "
3005
}
3006
}]
3007
}
3008
]
3009
},
3010
{
3011
	"number" : 76,
3012
	"length" : 109,
3013
	"table_id" :80,
3014
	"section_length" : 106,
3015
	"section_syntax_indicator" :1,
3016
	"service_id" :5,
3017
	"current_next_indicator" :1,
3018
	"version_number" :19,
3019
	"section_number" :76,
3020
	"last_section_number" :83,
3021
	"transport_stream_id" :5300,
3022
	"original_network_id" :8292,
3023
	"segment_last_section_number" :76,
3024
	"segment_last_table_id" :80,
3025
"EIT_events":[
3026
{
3027
		"event_id" :12752,
3028
		"start_date" : "2020-11-06",
3029
		"start_time" : "09:00:00",
3030
		"duration" : "03:00:00",
3031
		"running_status" :1,
3032
		"running_status_descr" : "not running",
3033
		"free_ca_mode" :0,
3034
		"descriptors_loop_length" : 79,
3035
"EIT_descriptors":[
3036

3037
{
3038
		"tag" :77,
3039
		"len" : 79,
3040
		"descr" : "Short event descriptor",
3041
		"short_evt":{
3042
		"language" : "bul",
3043
		"name" : "Парламентарен контрол ",
3044
		"text" : "На живо. Пряко предаване от Народното събрание "
3045
}
3046
}]
3047
}
3048
]
3049
},
3050
{
3051
	"number" : 77,
3052
	"length" : 54,
3053
	"table_id" :80,
3054
	"section_length" : 51,
3055
	"section_syntax_indicator" :1,
3056
	"service_id" :5,
3057
	"current_next_indicator" :1,
3058
	"version_number" :19,
3059
	"section_number" :77,
3060
	"last_section_number" :83,
3061
	"transport_stream_id" :5300,
3062
	"original_network_id" :8292,
3063
	"segment_last_section_number" :77,
3064
	"segment_last_table_id" :80,
3065
"EIT_events":[
3066
{
3067
		"event_id" :12753,
3068
		"start_date" : "2020-11-06",
3069
		"start_time" : "12:00:00",
3070
		"duration" : "01:00:00",
3071
		"running_status" :1,
3072
		"running_status_descr" : "not running",
3073
		"free_ca_mode" :0,
3074
		"descriptors_loop_length" : 24,
3075
"EIT_descriptors":[
3076

3077
{
3078
		"tag" :77,
3079
		"len" : 24,
3080
		"descr" : "Short event descriptor",
3081
		"short_evt":{
3082
		"language" : "bul",
3083
		"name" : "Култура. БГ ",
3084
		"text" : " "
3085
}
3086
}]
3087
}
3088
]
3089
},
3090
{
3091
	"number" : 78,
3092
	"length" : 91,
3093
	"table_id" :80,
3094
	"section_length" : 88,
3095
	"section_syntax_indicator" :1,
3096
	"service_id" :5,
3097
	"current_next_indicator" :1,
3098
	"version_number" :19,
3099
	"section_number" :78,
3100
	"last_section_number" :83,
3101
	"transport_stream_id" :5300,
3102
	"original_network_id" :8292,
3103
	"segment_last_section_number" :78,
3104
	"segment_last_table_id" :80,
3105
"EIT_events":[
3106
{
3107
		"event_id" :12754,
3108
		"start_date" : "2020-11-06",
3109
		"start_time" : "13:00:00",
3110
		"duration" : "01:00:00",
3111
		"running_status" :1,
3112
		"running_status_descr" : "not running",
3113
		"free_ca_mode" :0,
3114
		"descriptors_loop_length" : 61,
3115
"EIT_descriptors":[
3116

3117
{
3118
		"tag" :77,
3119
		"len" : 61,
3120
		"descr" : "Short event descriptor",
3121
		"short_evt":{
3122
		"language" : "bul",
3123
		"name" : "Смяна на местата ",
3124
		"text" : "Телевизионно шоу. Семейно шоу \/п\/ "
3125
}
3126
}]
3127
}
3128
]
3129
},
3130
{
3131
	"number" : 79,
3132
	"length" : 230,
3133
	"table_id" :80,
3134
	"section_length" : 227,
3135
	"section_syntax_indicator" :1,
3136
	"service_id" :5,
3137
	"current_next_indicator" :1,
3138
	"version_number" :19,
3139
	"section_number" :79,
3140
	"last_section_number" :83,
3141
	"transport_stream_id" :5300,
3142
	"original_network_id" :8292,
3143
	"segment_last_section_number" :79,
3144
	"segment_last_table_id" :80,
3145
"EIT_events":[
3146
{
3147
		"event_id" :12755,
3148
		"start_date" : "2020-11-06",
3149
		"start_time" : "14:00:00",
3150
		"duration" : "01:00:00",
3151
		"running_status" :1,
3152
		"running_status_descr" : "not running",
3153
		"free_ca_mode" :0,
3154
		"descriptors_loop_length" : 200,
3155
"EIT_descriptors":[
3156

3157
{
3158
		"tag" :77,
3159
		"len" : 200,
3160
		"descr" : "Short event descriptor",
3161
		"short_evt":{
3162
		"language" : "bul",
3163
		"name" : "Пътят към върха ",
3164
		"text" : "Телевизионен филм. Тв филм \/2007г. \/, Режисьор: Валентина Фиданова-Коларова, В ролите: Бистра Тупарова, Йоан Карамфилов, Вълчо Камарашев, Богдана Вульпе, Симеон Владов и др. "
3165
}
3166
}]
3167
}
3168
]
3169
},
3170
{
3171
	"number" : 80,
3172
	"length" : 132,
3173
	"table_id" :80,
3174
	"section_length" : 129,
3175
	"section_syntax_indicator" :1,
3176
	"service_id" :5,
3177
	"current_next_indicator" :1,
3178
	"version_number" :19,
3179
	"section_number" :80,
3180
	"last_section_number" :83,
3181
	"transport_stream_id" :5300,
3182
	"original_network_id" :8292,
3183
	"segment_last_section_number" :80,
3184
	"segment_last_table_id" :80,
3185
"EIT_events":[
3186
{
3187
		"event_id" :12756,
3188
		"start_date" : "2020-11-06",
3189
		"start_time" : "15:00:00",
3190
		"duration" : "00:15:00",
3191
		"running_status" :1,
3192
		"running_status_descr" : "not running",
3193
		"free_ca_mode" :0,
3194
		"descriptors_loop_length" : 102,
3195
"EIT_descriptors":[
3196

3197
{
3198
		"tag" :77,
3199
		"len" : 102,
3200
		"descr" : "Short event descriptor",
3201
		"short_evt":{
3202
		"language" : "bul",
3203
		"name" : "Натисни F1 ",
3204
		"text" : "Образовател. На поредица за дигитална култура с водещ Никола Димитров - Nikicha1 "
3205
}
3206
}]
3207
}
3208
]
3209
},
3210
{
3211
	"number" : 81,
3212
	"length" : 120,
3213
	"table_id" :80,
3214
	"section_length" : 117,
3215
	"section_syntax_indicator" :1,
3216
	"service_id" :5,
3217
	"current_next_indicator" :1,
3218
	"version_number" :19,
3219
	"section_number" :81,
3220
	"last_section_number" :83,
3221
	"transport_stream_id" :5300,
3222
	"original_network_id" :8292,
3223
	"segment_last_section_number" :81,
3224
	"segment_last_table_id" :80,
3225
"EIT_events":[
3226
{
3227
		"event_id" :12757,
3228
		"start_date" : "2020-11-06",
3229
		"start_time" : "15:15:00",
3230
		"duration" : "00:35:00",
3231
		"running_status" :1,
3232
		"running_status_descr" : "not running",
3233
		"free_ca_mode" :0,
3234
		"descriptors_loop_length" : 90,
3235
"EIT_descriptors":[
3236

3237
{
3238
		"tag" :77,
3239
		"len" : 90,
3240
		"descr" : "Short event descriptor",
3241
		"short_evt":{
3242
		"language" : "bul",
3243
		"name" : "Роден в робство ",
3244
		"text" : "Документален филм. България, 2006г. \/, Режисьор: Костадин Бонев "
3245
}
3246
}]
3247
}
3248
]
3249
},
3250
{
3251
	"number" : 82,
3252
	"length" : 67,
3253
	"table_id" :80,
3254
	"section_length" : 64,
3255
	"section_syntax_indicator" :1,
3256
	"service_id" :5,
3257
	"current_next_indicator" :1,
3258
	"version_number" :19,
3259
	"section_number" :82,
3260
	"last_section_number" :83,
3261
	"transport_stream_id" :5300,
3262
	"original_network_id" :8292,
3263
	"segment_last_section_number" :82,
3264
	"segment_last_table_id" :80,
3265
"EIT_events":[
3266
{
3267
		"event_id" :12758,
3268
		"start_date" : "2020-11-06",
3269
		"start_time" : "15:50:00",
3270
		"duration" : "00:10:00",
3271
		"running_status" :1,
3272
		"running_status_descr" : "not running",
3273
		"free_ca_mode" :0,
3274
		"descriptors_loop_length" : 37,
3275
"EIT_descriptors":[
3276

3277
{
3278
		"tag" :77,
3279
		"len" : 37,
3280
		"descr" : "Short event descriptor",
3281
		"short_evt":{
3282
		"language" : "bul",
3283
		"name" : "10 000 крачки ",
3284
		"text" : "БНТ 2 София\/ "
3285
}
3286
}]
3287
}
3288
]
3289
},
3290
{
3291
	"number" : 83,
3292
	"length" : 59,
3293
	"table_id" :80,
3294
	"section_length" : 56,
3295
	"section_syntax_indicator" :1,
3296
	"service_id" :5,
3297
	"current_next_indicator" :1,
3298
	"version_number" :19,
3299
	"section_number" :83,
3300
	"last_section_number" :83,
3301
	"transport_stream_id" :5300,
3302
	"original_network_id" :8292,
3303
	"segment_last_section_number" :83,
3304
	"segment_last_table_id" :80,
3305
"EIT_events":[
3306
{
3307
		"event_id" :12759,
3308
		"start_date" : "2020-11-06",
3309
		"start_time" : "16:00:00",
3310
		"duration" : "00:30:00",
3311
		"running_status" :1,
3312
		"running_status_descr" : "not running",
3313
		"free_ca_mode" :0,
3314
		"descriptors_loop_length" : 29,
3315
"EIT_descriptors":[
3316

3317
{
3318
		"tag" :77,
3319
		"len" : 29,
3320
		"descr" : "Short event descriptor",
3321
		"short_evt":{
3322
		"language" : "bul",
3323
		"name" : "По света и у нас ",
3324
		"text" : " "
3325
}
3326
}]
3327
}
3328
]
3329
}]
3330
},
3331
{
3332
	"sid" : "5",
3333
	"table_id" : 80,
3334
	"version" : 11,
3335
	"last_section_number" : 118,
3336
"EIT_sections":[
3337

3338
{
3339
	"number" : 116,
3340
	"length" : 102,
3341
	"table_id" :80,
3342
	"section_length" : 99,
3343
	"section_syntax_indicator" :1,
3344
	"service_id" :5,
3345
	"current_next_indicator" :1,
3346
	"version_number" :11,
3347
	"section_number" :116,
3348
	"last_section_number" :118,
3349
	"transport_stream_id" :5300,
3350
	"original_network_id" :8292,
3351
	"segment_last_section_number" :116,
3352
	"segment_last_table_id" :80,
3353
"EIT_events":[
3354
{
3355
		"event_id" :49625,
3356
		"start_date" : "2020-10-17",
3357
		"start_time" : "05:00:00",
3358
		"duration" : "00:35:00",
3359
		"running_status" :1,
3360
		"running_status_descr" : "not running",
3361
		"free_ca_mode" :0,
3362
		"descriptors_loop_length" : 72,
3363
"EIT_descriptors":[
3364

3365
{
3366
		"tag" :77,
3367
		"len" : 72,
3368
		"descr" : "Short event descriptor",
3369
		"short_evt":{
3370
		"language" : "bul",
3371
		"name" : "Света Петка Българска ",
3372
		"text" : "Документален филм. БНТ 2 Благоевград\/п\/ "
3373
}
3374
}]
3375
}
3376
]
3377
}]
3378
},
3379
{
3380
	"sid" : "4",
3381
	"table_id" : 78,
3382
	"version" : 17,
3383
	"last_section_number" : 1,
3384
"EIT_sections":[
3385

3386
{
3387
	"number" : 0,
3388
	"length" : 59,
3389
	"table_id" :78,
3390
	"section_length" : 56,
3391
	"section_syntax_indicator" :1,
3392
	"service_id" :4,
3393
	"current_next_indicator" :1,
3394
	"version_number" :17,
3395
	"section_number" :0,
3396
	"last_section_number" :1,
3397
	"transport_stream_id" :5300,
3398
	"original_network_id" :8292,
3399
	"segment_last_section_number" :0,
3400
	"segment_last_table_id" :78,
3401
"EIT_events":[
3402
{
3403
		"event_id" :11685,
3404
		"start_date" : "2020-11-04",
3405
		"start_time" : "16:00:00",
3406
		"duration" : "00:30:00",
3407
		"running_status" :4,
3408
		"running_status_descr" : "running",
3409
		"free_ca_mode" :0,
3410
		"descriptors_loop_length" : 29,
3411
"EIT_descriptors":[
3412

3413
{
3414
		"tag" :77,
3415
		"len" : 29,
3416
		"descr" : "Short event descriptor",
3417
		"short_evt":{
3418
		"language" : "bul",
3419
		"name" : "По света и у нас ",
3420
		"text" : " "
3421
}
3422
}]
3423
}
3424
]
3425
},
3426
{
3427
	"number" : 1,
3428
	"length" : 95,
3429
	"table_id" :78,
3430
	"section_length" : 92,
3431
	"section_syntax_indicator" :1,
3432
	"service_id" :4,
3433
	"current_next_indicator" :1,
3434
	"version_number" :17,
3435
	"section_number" :1,
3436
	"last_section_number" :1,
3437
	"transport_stream_id" :5300,
3438
	"original_network_id" :8292,
3439
	"segment_last_section_number" :1,
3440
	"segment_last_table_id" :78,
3441
"EIT_events":[
3442
{
3443
		"event_id" :11686,
3444
		"start_date" : "2020-11-04",
3445
		"start_time" : "16:30:00",
3446
		"duration" : "00:30:00",
3447
		"running_status" :1,
3448
		"running_status_descr" : "not running",
3449
		"free_ca_mode" :0,
3450
		"descriptors_loop_length" : 65,
3451
"EIT_descriptors":[
3452

3453
{
3454
		"tag" :77,
3455
		"len" : 65,
3456
		"descr" : "Short event descriptor",
3457
		"short_evt":{
3458
		"language" : "bul",
3459
		"name" : "Още от деня ",
3460
		"text" : "Коментарно предаване. Коментарно предаване "
3461
}
3462
}]
3463
}
3464
]
3465
}]
3466
},
3467
{
3468
	"sid" : "4",
3469
	"table_id" : 78,
3470
	"version" : 2,
3471
	"last_section_number" : 1,
3472
"EIT_sections":[
3473

3474
{
3475
	"number" : 1,
3476
	"length" : 54,
3477
	"table_id" :78,
3478
	"section_length" : 51,
3479
	"section_syntax_indicator" :1,
3480
	"service_id" :4,
3481
	"current_next_indicator" :1,
3482
	"version_number" :2,
3483
	"section_number" :1,
3484
	"last_section_number" :1,
3485
	"transport_stream_id" :5300,
3486
	"original_network_id" :8292,
3487
	"segment_last_section_number" :1,
3488
	"segment_last_table_id" :78,
3489
"EIT_events":[
3490
{
3491
		"event_id" :48512,
3492
		"start_date" : "2020-10-14",
3493
		"start_time" : "08:00:00",
3494
		"duration" : "01:00:00",
3495
		"running_status" :1,
3496
		"running_status_descr" : "not running",
3497
		"free_ca_mode" :0,
3498
		"descriptors_loop_length" : 24,
3499
"EIT_descriptors":[
3500

3501
{
3502
		"tag" :77,
3503
		"len" : 24,
3504
		"descr" : "Short event descriptor",
3505
		"short_evt":{
3506
		"language" : "bul",
3507
		"name" : "Култура. БГ ",
3508
		"text" : " "
3509
}
3510
}]
3511
}
3512
]
3513
}]
3514
},
3515
{
3516
	"sid" : "4",
3517
	"table_id" : 80,
3518
	"version" : 17,
3519
	"last_section_number" : 64,
3520
"EIT_sections":[
3521

3522
{
3523
	"number" : 1,
3524
	"length" : 114,
3525
	"table_id" :80,
3526
	"section_length" : 111,
3527
	"section_syntax_indicator" :1,
3528
	"service_id" :4,
3529
	"current_next_indicator" :1,
3530
	"version_number" :17,
3531
	"section_number" :1,
3532
	"last_section_number" :64,
3533
	"transport_stream_id" :5300,
3534
	"original_network_id" :8292,
3535
	"segment_last_section_number" :1,
3536
	"segment_last_table_id" :80,
3537
"EIT_events":[
3538
{
3539
		"event_id" :11687,
3540
		"start_date" : "2020-11-04",
3541
		"start_time" : "17:00:00",
3542
		"duration" : "01:00:00",
3543
		"running_status" :1,
3544
		"running_status_descr" : "not running",
3545
		"free_ca_mode" :0,
3546
		"descriptors_loop_length" : 84,
3547
"EIT_descriptors":[
3548

3549
{
3550
		"tag" :77,
3551
		"len" : 84,
3552
		"descr" : "Short event descriptor",
3553
		"short_evt":{
3554
		"language" : "bul",
3555
		"name" : "Последният печели ",
3556
		"text" : "Телевизионно шоу. Забавно-познавателно семейно куиз шоу "
3557
}
3558
}]
3559
}
3560
]
3561
},
3562
{
3563
	"number" : 2,
3564
	"length" : 59,
3565
	"table_id" :80,
3566
	"section_length" : 56,
3567
	"section_syntax_indicator" :1,
3568
	"service_id" :4,
3569
	"current_next_indicator" :1,
3570
	"version_number" :17,
3571
	"section_number" :2,
3572
	"last_section_number" :64,
3573
	"transport_stream_id" :5300,
3574
	"original_network_id" :8292,
3575
	"segment_last_section_number" :2,
3576
	"segment_last_table_id" :80,
3577
"EIT_events":[
3578
{
3579
		"event_id" :11688,
3580
		"start_date" : "2020-11-04",
3581
		"start_time" : "18:00:00",
3582
		"duration" : "00:45:00",
3583
		"running_status" :1,
3584
		"running_status_descr" : "not running",
3585
		"free_ca_mode" :0,
3586
		"descriptors_loop_length" : 29,
3587
"EIT_descriptors":[
3588

3589
{
3590
		"tag" :77,
3591
		"len" : 29,
3592
		"descr" : "Short event descriptor",
3593
		"short_evt":{
3594
		"language" : "bul",
3595
		"name" : "По света и у нас ",
3596
		"text" : " "
3597
}
3598
}]
3599
}
3600
]
3601
},
3602
{
3603
	"number" : 3,
3604
	"length" : 73,
3605
	"table_id" :80,
3606
	"section_length" : 70,
3607
	"section_syntax_indicator" :1,
3608
	"service_id" :4,
3609
	"current_next_indicator" :1,
3610
	"version_number" :17,
3611
	"section_number" :3,
3612
	"last_section_number" :64,
3613
	"transport_stream_id" :5300,
3614
	"original_network_id" :8292,
3615
	"segment_last_section_number" :3,
3616
	"segment_last_table_id" :80,
3617
"EIT_events":[
3618
{
3619
		"event_id" :11689,
3620
		"start_date" : "2020-11-04",
3621
		"start_time" : "18:45:00",
3622
		"duration" : "00:15:00",
3623
		"running_status" :1,
3624
		"running_status_descr" : "not running",
3625
		"free_ca_mode" :0,
3626
		"descriptors_loop_length" : 43,
3627
"EIT_descriptors":[
3628

3629
{
3630
		"tag" :77,
3631
		"len" : 43,
3632
		"descr" : "Short event descriptor",
3633
		"short_evt":{
3634
		"language" : "bul",
3635
		"name" : "Спортни новини ",
3636
		"text" : "Спортно предаване "
3637
}
3638
}]
3639
}
3640
]
3641
},
3642
{
3643
	"number" : 4,
3644
	"length" : 53,
3645
	"table_id" :80,
3646
	"section_length" : 50,
3647
	"section_syntax_indicator" :1,
3648
	"service_id" :4,
3649
	"current_next_indicator" :1,
3650
	"version_number" :17,
3651
	"section_number" :4,
3652
	"last_section_number" :64,
3653
	"transport_stream_id" :5300,
3654
	"original_network_id" :8292,
3655
	"segment_last_section_number" :4,
3656
	"segment_last_table_id" :80,
3657
"EIT_events":[
3658
{
3659
		"event_id" :11690,
3660
		"start_date" : "2020-11-04",
3661
		"start_time" : "19:00:00",
3662
		"duration" : "00:30:00",
3663
		"running_status" :1,
3664
		"running_status_descr" : "not running",
3665
		"free_ca_mode" :0,
3666
		"descriptors_loop_length" : 23,
3667
"EIT_descriptors":[
3668

3669
{
3670
		"tag" :77,
3671
		"len" : 23,
3672
		"descr" : "Short event descriptor",
3673
		"short_evt":{
3674
		"language" : "bul",
3675
		"name" : "Бизнес. БГ ",
3676
		"text" : " "
3677
}
3678
}]
3679
}
3680
]
3681
},
3682
{
3683
	"number" : 5,
3684
	"length" : 74,
3685
	"table_id" :80,
3686
	"section_length" : 71,
3687
	"section_syntax_indicator" :1,
3688
	"service_id" :4,
3689
	"current_next_indicator" :1,
3690
	"version_number" :17,
3691
	"section_number" :5,
3692
	"last_section_number" :64,
3693
	"transport_stream_id" :5300,
3694
	"original_network_id" :8292,
3695
	"segment_last_section_number" :5,
3696
	"segment_last_table_id" :80,
3697
"EIT_events":[
3698
{
3699
		"event_id" :11691,
3700
		"start_date" : "2020-11-04",
3701
		"start_time" : "19:30:00",
3702
		"duration" : "00:30:00",
3703
		"running_status" :1,
3704
		"running_status_descr" : "not running",
3705
		"free_ca_mode" :0,
3706
		"descriptors_loop_length" : 44,
3707
"EIT_descriptors":[
3708

3709
{
3710
		"tag" :77,
3711
		"len" : 44,
3712
		"descr" : "Short event descriptor",
3713
		"short_evt":{
3714
		"language" : "bul",
3715
		"name" : "В кадър ",
3716
		"text" : "В сянката на демокрацията "
3717
}
3718
}]
3719
}
3720
]
3721
},
3722
{
3723
	"number" : 6,
3724
	"length" : 92,
3725
	"table_id" :80,
3726
	"section_length" : 89,
3727
	"section_syntax_indicator" :1,
3728
	"service_id" :4,
3729
	"current_next_indicator" :1,
3730
	"version_number" :17,
3731
	"section_number" :6,
3732
	"last_section_number" :64,
3733
	"transport_stream_id" :5300,
3734
	"original_network_id" :8292,
3735
	"segment_last_section_number" :6,
3736
	"segment_last_table_id" :80,
3737
"EIT_events":[
3738
{
3739
		"event_id" :11692,
3740
		"start_date" : "2020-11-04",
3741
		"start_time" : "20:00:00",
3742
		"duration" : "01:00:00",
3743
		"running_status" :1,
3744
		"running_status_descr" : "not running",
3745
		"free_ca_mode" :0,
3746
		"descriptors_loop_length" : 62,
3747
"EIT_descriptors":[
3748

3749
{
3750
		"tag" :77,
3751
		"len" : 62,
3752
		"descr" : "Short event descriptor",
3753
		"short_evt":{
3754
		"language" : "bul",
3755
		"name" : "Геният Пикасо ",
3756
		"text" : "Телевизионен филм. Тв филм \/6 епизод\/ "
3757
}
3758
}]
3759
}
3760
]
3761
},
3762
{
3763
	"number" : 7,
3764
	"length" : 59,
3765
	"table_id" :80,
3766
	"section_length" : 56,
3767
	"section_syntax_indicator" :1,
3768
	"service_id" :4,
3769
	"current_next_indicator" :1,
3770
	"version_number" :17,
3771
	"section_number" :7,
3772
	"last_section_number" :64,
3773
	"transport_stream_id" :5300,
3774
	"original_network_id" :8292,
3775
	"segment_last_section_number" :7,
3776
	"segment_last_table_id" :80,
3777
"EIT_events":[
3778
{
3779
		"event_id" :11693,
3780
		"start_date" : "2020-11-04",
3781
		"start_time" : "21:00:00",
3782
		"duration" : "00:30:00",
3783
		"running_status" :1,
3784
		"running_status_descr" : "not running",
3785
		"free_ca_mode" :0,
3786
		"descriptors_loop_length" : 29,
3787
"EIT_descriptors":[
3788

3789
{
3790
		"tag" :77,
3791
		"len" : 29,
3792
		"descr" : "Short event descriptor",
3793
		"short_evt":{
3794
		"language" : "bul",
3795
		"name" : "По света и у нас ",
3796
		"text" : " "
3797
}
3798
}]
3799
}
3800
]
3801
},
3802
{
3803
	"number" : 8,
3804
	"length" : 71,
3805
	"table_id" :80,
3806
	"section_length" : 68,
3807
	"section_syntax_indicator" :1,
3808
	"service_id" :4,
3809
	"current_next_indicator" :1,
3810
	"version_number" :17,
3811
	"section_number" :8,
3812
	"last_section_number" :64,
3813
	"transport_stream_id" :5300,
3814
	"original_network_id" :8292,
3815
	"segment_last_section_number" :8,
3816
	"segment_last_table_id" :80,
3817
"EIT_events":[
3818
{
3819
		"event_id" :11694,
3820
		"start_date" : "2020-11-04",
3821
		"start_time" : "21:30:00",
3822
		"duration" : "01:00:00",
3823
		"running_status" :1,
3824
		"running_status_descr" : "not running",
3825
		"free_ca_mode" :0,
3826
		"descriptors_loop_length" : 41,
3827
"EIT_descriptors":[
3828

3829
{
3830
		"tag" :77,
3831
		"len" : 41,
3832
		"descr" : "Short event descriptor",
3833
		"short_evt":{
3834
		"language" : "bul",
3835
		"name" : "Събота вечер с Митко Павлов ",
3836
		"text" : \/ "
3837
}
3838
}]
3839
}
3840
]
3841
},
3842
{
3843
	"number" : 9,
3844
	"length" : 56,
3845
	"table_id" :80,
3846
	"section_length" : 53,
3847
	"section_syntax_indicator" :1,
3848
	"service_id" :4,
3849
	"current_next_indicator" :1,
3850
	"version_number" :17,
3851
	"section_number" :9,
3852
	"last_section_number" :64,
3853
	"transport_stream_id" :5300,
3854
	"original_network_id" :8292,
3855
	"segment_last_section_number" :9,
3856
	"segment_last_table_id" :80,
3857
"EIT_events":[
3858
{
3859
		"event_id" :11695,
3860
		"start_date" : "2020-11-04",
3861
		"start_time" : "22:30:00",
3862
		"duration" : "00:20:00",
3863
		"running_status" :1,
3864
		"running_status_descr" : "not running",
3865
		"free_ca_mode" :0,
3866
		"descriptors_loop_length" : 26,
3867
"EIT_descriptors":[
3868

3869
{
3870
		"tag" :77,
3871
		"len" : 26,
3872
		"descr" : "Short event descriptor",
3873
		"short_evt":{
3874
		"language" : "bul",
3875
		"name" : "Светът и ние ",
3876
		"text" : \/ "
3877
}
3878
}]
3879
}
3880
]
3881
},
3882
{
3883
	"number" : 10,
3884
	"length" : 54,
3885
	"table_id" :80,
3886
	"section_length" : 51,
3887
	"section_syntax_indicator" :1,
3888
	"service_id" :4,
3889
	"current_next_indicator" :1,
3890
	"version_number" :17,
3891
	"section_number" :10,
3892
	"last_section_number" :64,
3893
	"transport_stream_id" :5300,
3894
	"original_network_id" :8292,
3895
	"segment_last_section_number" :10,
3896
	"segment_last_table_id" :80,
3897
"EIT_events":[
3898
{
3899
		"event_id" :11696,
3900
		"start_date" : "2020-11-04",
3901
		"start_time" : "22:50:00",
3902
		"duration" : "01:25:00",
3903
		"running_status" :1,
3904
		"running_status_descr" : "not running",
3905
		"free_ca_mode" :0,
3906
		"descriptors_loop_length" : 24,
3907
"EIT_descriptors":[
3908

3909
{
3910
		"tag" :77,
3911
		"len" : 24,
3912
		"descr" : "Short event descriptor",
3913
		"short_evt":{
3914
		"language" : "bul",
3915
		"name" : "100% будни ",
3916
		"text" : \/ "
3917
}
3918
}]
3919
}
3920
]
3921
},
3922
{
3923
	"number" : 11,
3924
	"length" : 78,
3925
	"table_id" :80,
3926
	"section_length" : 75,
3927
	"section_syntax_indicator" :1,
3928
	"service_id" :4,
3929
	"current_next_indicator" :1,
3930
	"version_number" :17,
3931
	"section_number" :11,
3932
	"last_section_number" :64,
3933
	"transport_stream_id" :5300,
3934
	"original_network_id" :8292,
3935
	"segment_last_section_number" :11,
3936
	"segment_last_table_id" :80,
3937
"EIT_events":[
3938
{
3939
		"event_id" :11697,
3940
		"start_date" : "2020-11-05",
3941
		"start_time" : "00:15:00",
3942
		"duration" : "00:30:00",
3943
		"running_status" :1,
3944
		"running_status_descr" : "not running",
3945
		"free_ca_mode" :0,
3946
		"descriptors_loop_length" : 48,
3947
"EIT_descriptors":[
3948

3949
{
3950
		"tag" :77,
3951
		"len" : 48,
3952
		"descr" : "Short event descriptor",
3953
		"short_evt":{
3954
		"language" : "bul",
3955
		"name" : "В кадър ",
3956
		"text" : "В сянката на демокрацията \/п\/ "
3957
}
3958
}]
3959
}
3960
]
3961
},
3962
{
3963
	"number" : 12,
3964
	"length" : 55,
3965
	"table_id" :80,
3966
	"section_length" : 52,
3967
	"section_syntax_indicator" :1,
3968
	"service_id" :4,
3969
	"current_next_indicator" :1,
3970
	"version_number" :17,
3971
	"section_number" :12,
3972
	"last_section_number" :64,
3973
	"transport_stream_id" :5300,
3974
	"original_network_id" :8292,
3975
	"segment_last_section_number" :12,
3976
	"segment_last_table_id" :80,
3977
"EIT_events":[
3978
{
3979
		"event_id" :11698,
3980
		"start_date" : "2020-11-05",
3981
		"start_time" : "00:45:00",
3982
		"duration" : "01:10:00",
3983
		"running_status" :1,
3984
		"running_status_descr" : "not running",
3985
		"free_ca_mode" :0,
3986
		"descriptors_loop_length" : 25,
3987
"EIT_descriptors":[
3988

3989
{
3990
		"tag" :77,
3991
		"len" : 25,
3992
		"descr" : "Short event descriptor",
3993
		"short_evt":{
3994
		"language" : "bul",
3995
		"name" : "Култура. БГ ",
3996
		"text" : \/ "
3997
}
3998
}]
3999
}
4000
]
4001
},
4002
{
4003
	"number" : 13,
4004
	"length" : 58,
4005
	"table_id" :80,
4006
	"section_length" : 55,
4007
	"section_syntax_indicator" :1,
4008
	"service_id" :4,
4009
	"current_next_indicator" :1,
4010
	"version_number" :17,
4011
	"section_number" :13,
4012
	"last_section_number" :64,
4013
	"transport_stream_id" :5300,
4014
	"original_network_id" :8292,
4015
	"segment_last_section_number" :13,
4016
	"segment_last_table_id" :80,
4017
"EIT_events":[
4018
{
4019
		"event_id" :11699,
4020
		"start_date" : "2020-11-05",
4021
		"start_time" : "01:55:00",
4022
		"duration" : "00:30:00",
4023
		"running_status" :1,
4024
		"running_status_descr" : "not running",
4025
		"free_ca_mode" :0,
4026
		"descriptors_loop_length" : 28,
4027
"EIT_descriptors":[
4028

4029
{
4030
		"tag" :77,
4031
		"len" : 28,
4032
		"descr" : "Short event descriptor",
4033
		"short_evt":{
4034
		"language" : "bul",
4035
		"name" : "Вечната музика ",
4036
		"text" : \/ "
4037
}
4038
}]
4039
}
4040
]
4041
},
4042
{
4043
	"number" : 14,
4044
	"length" : 102,
4045
	"table_id" :80,
4046
	"section_length" : 99,
4047
	"section_syntax_indicator" :1,
4048
	"service_id" :4,
4049
	"current_next_indicator" :1,
4050
	"version_number" :17,
4051
	"section_number" :14,
4052
	"last_section_number" :64,
4053
	"transport_stream_id" :5300,
4054
	"original_network_id" :8292,
4055
	"segment_last_section_number" :14,
4056
	"segment_last_table_id" :80,
4057
"EIT_events":[
4058
{
4059
		"event_id" :11700,
4060
		"start_date" : "2020-11-05",
4061
		"start_time" : "02:25:00",
4062
		"duration" : "00:45:00",
4063
		"running_status" :1,
4064
		"running_status_descr" : "not running",
4065
		"free_ca_mode" :0,
4066
		"descriptors_loop_length" : 72,
4067
"EIT_descriptors":[
4068

4069
{
4070
		"tag" :77,
4071
		"len" : 72,
4072
		"descr" : "Short event descriptor",
4073
		"short_evt":{
4074
		"language" : "bul",
4075
		"name" : "Когато сърцето зове 2 ",
4076
		"text" : "Телевизионен филм. Тв филм \/6 епизод\/п\/ "
4077
}
4078
}]
4079
}
4080
]
4081
},
4082
{
4083
	"number" : 15,
4084
	"length" : 98,
4085
	"table_id" :80,
4086
	"section_length" : 95,
4087
	"section_syntax_indicator" :1,
4088
	"service_id" :4,
4089
	"current_next_indicator" :1,
4090
	"version_number" :17,
4091
	"section_number" :15,
4092
	"last_section_number" :64,
4093
	"transport_stream_id" :5300,
4094
	"original_network_id" :8292,
4095
	"segment_last_section_number" :15,
4096
	"segment_last_table_id" :80,
4097
"EIT_events":[
4098
{
4099
		"event_id" :11701,
4100
		"start_date" : "2020-11-05",
4101
		"start_time" : "03:10:00",
4102
		"duration" : "00:30:00",
4103
		"running_status" :1,
4104
		"running_status_descr" : "not running",
4105
		"free_ca_mode" :0,
4106
		"descriptors_loop_length" : 68,
4107
"EIT_descriptors":[
4108

4109
{
4110
		"tag" :77,
4111
		"len" : 68,
4112
		"descr" : "Short event descriptor",
4113
		"short_evt":{
4114
		"language" : "bul",
4115
		"name" : "Още от деня ",
4116
		"text" : "Коментарно предаване. Коментарно предаване\/п\/ "
4117
}
4118
}]
4119
}
4120
]
4121
},
4122
{
4123
	"number" : 16,
4124
	"length" : 71,
4125
	"table_id" :80,
4126
	"section_length" : 68,
4127
	"section_syntax_indicator" :1,
4128
	"service_id" :4,
4129
	"current_next_indicator" :1,
4130
	"version_number" :17,
4131
	"section_number" :16,
4132
	"last_section_number" :64,
4133
	"transport_stream_id"